Actueel en publicaties Blogs De EED energie-audit deadline is verstreken. Wat nu?

De EED energie-audit deadline is verstreken. Wat nu?

Kennisblog
30 maart 2021
Knipsel
Nog steeds hebben veel auditplichtige bedrijven geen EED Energie-audit ingediend. Deze organisaties worden niet vrijgesteld en worden geacht de EED Energie-audit alsnog in te dienen.

Hulp nodig bij jouw eed energie-audit?

De EED Energie-audit is een terugkerend, organisatiebreed onderzoek gericht op energiebesparing en verduurzaming. In de audit wordt gekeken naar het energieverbruik van jouw gebouwen, installaties, (productie-)processen, vervoer, warmte en alle andere factoren die het energieverbruik van de organisatie beïnvloeden; kortom de totale CO2-uitstoot van jouw organisatie wordt hierin meegenomen. In de audit wordt duidelijk welke energiebesparende maatregelen rendabel zijn voor jouw organisatie. De maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar, moet jouw organisatie verplicht nemen.

 

Een EED Energie-audit moet om de vier jaar worden ingediend. Vanaf juli 2019 moet de audit digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit dien je uiterlijk vier jaar na oplevering van de voorgaande audit te doen, met als deadline 31 december 2020. Deze deadline is inmiddels verstreken.

Voor wie is EED Energie-audit wettelijk verplicht? Let op! Ook voormalige MJA3/MEE-bedrijven

De EED Energie-audit is wettelijk verplicht voor organisaties met meer dan 250 werknemers óf een jaaromzet hoger dan € 50 miljoen én een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Let op! Sinds kort zijn ook voormalige MJA3-/MEE-bedrijven verplicht om een EED Energie-audit aan te leveren. Doordat deze convenanten niet meer worden verlengd, is de eerdere vrijstelling voor de EED Energie-audit komen te vervallen. (*) zie noot voor uitzonderingen)

 

De deadline is verstreken. Wat nu?

Op dit moment (dd. eind maart 2021) hebben nog steeds veel auditplichtige bedrijven geen EED Energie-audit ingediend. Veelgenoemde redenen zijn de coronacrisis, drukte of omdat de organisatie niet op de hoogte was van de auditplicht.

 

Hoe dan ook, deze organisaties zullen niet vrijgesteld worden van de wettelijke verplichting en worden geacht de EED Energie-audit alsnog in te dienen. De RVO is ervan op de hoogte dat het niet alle organisaties is gelukt om te voldoen aan de auditplicht en had al aangekondigd om het handhaven op de wetgeving uit te stellen tot na 31 maart 2021.

Ga vandaag nog aan de slag met jouw EED Energie-audit

Heeft jouw organisatie nog niet voldaan aan de auditplicht, dan is de kans groot dat je binnenkort hierop wordt aangesproken door de RVO. Wij raden je aan om zo snel mogelijk een EED Energie-audit uit te voeren. Voorkom dwangsommen en ga vandaag nog aan de slag met jouw energie-audit. Indien nodig, kan Vanbeek je hierbij helpen. Onze consultants hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om veel organisaties uit verschillende sectoren te helpen bij het tijdig voldoen aan de gestelde wetgeving.

Consultants Juni 2021

Hulp nodig?

Wij staan klaar om ook jouworganisatie te helpen. Heb je hulp nodig bij de uitvoering van jouw EED Energie-audit, aarzel niet en neem contact op met Vanbeek. Bel ons via 026 312 70 00 of maak een afspraak via info@vanbeek.com.

 

 

*)Noot: Uitzonderingen: Organisaties die buiten de EED Energie-auditplicht vallen. Wanneer jouw organisatie een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepast, zoals bijvoorbeeld ISO 50.001 en/of beschikt over een door het ministerie van EZK erkend keurmerk, hoeft jouw organisatie de EED Energie-audit niet uit te laten voeren. Daarnaast zijn er verschillende alternatieve keurmerken, die ook vrijstelling voor de EED Energie-audit bieden, zoals bijvoorbeeld de CO₂-prestatieladder en de Milieuthermometer Zorg. 

Stappenplan Ep U Energielabel 2021 (1)

Zijn één of meerdere van jouw gebouwen nog niet voorzien van een energielabel? Of verloopt jouw energielabel binnenkort? Maak dan snel een afspraak met onze adviseurs, Vanbeek helpt je graag.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?