Binnen het cluster ‘processen en maatregelen‘ biedt ErbisOne vier oplossingen. Deze oplossingen zijn bedoeld om processen beter in te richten ten behoeve van een lager energieverbruik en om inzicht te krijgen in de opbrengst van energiebesparende projecten en maatregelen. Daarnaast biedt ErbisOne voor organisaties, die bezig zijn met een lange termijn aanpak, de Energie roadmap. De Energie roadmap maakt het voor organisaties mogelijk om een lange termijn visie op energie en duurzaamheid te visualiseren.

  • EBS

  • Project tracking

  • Maatregelen management

Energieregistratie- en bewaking

Vanaf 1 januari 2018 is het voor bedrijven uit een groot aantal sectoren en bedrijfstakken verplicht om een Energieregistratie- en Bewaking Systeem te gebruiken. Een EBS registreert en analyseert het energieverbruik van een gebouw. Dit wordt gedaan door data uit een gebouw te vergelijken met nationale gemiddelden én door analyses uit te voeren op basis van weekdagen, de buitentemperatuur, openingstijden etc. Deze tool is opzichzelfstaand af te nemen óf als oplossing van ErbisOne. Lees hier meer over de EBS-verplichting.

Project tracking

Voor organisaties die actief zijn in het verduurzamen van het vastgoed biedt ErbisOne de oplossing Project Tracking. Elk verduurzamingstraject bestaat altijd uit meerdere projecten. Project tracking geeft inzicht in het effect van deze projecten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het resultaat, maar wordt ook de vergelijking gemaakt met het vooraf verwachte rendement. Met project tracking kunt u (tussentijds) verantwoording afleggen over de investering én het resultaat van projecten die u heeft uitgevoerd in het vastgoed van uw organisatie. U kunt project tracking inzetten voor één gebouw en meerdere gebouwen.

Maatregelen management

Een organisatie die actief is met het verduurzamen van een gebouw, zal doorgaans meerdere maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen uw organisatie zijn opgelegd door de overheid, maar kunnen ook voortkomen uit een duurzame ambitie. Met maatregelen management krijgt u inzicht in alle genomen maatregelen. Dit kunnen bestaande lijsten zijn, maar ook zelf gedefinieerde maatregelen. Alle maatregelen kunnen worden gecategoriseerd naar: gebouw, soort, status, kosten en opbrengsten. Met maatregelen management heeft uzelf inzicht in de genomen maatregelen en u kunt uw inspanningen en resultaten inzichtelijk maken voor de toezichthouder.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.