• Van Beek verzorgt het complete energiezorg traject

  • Voor deelnemers van MJA3 is energiezorg verplicht

  • Structurele grip op energieverbruik en kosten

Structureel grip op energie

Energiezorg of energiemanagement houdt in dat een organisatie op een gestructureerde wijze zorgt dat het eigen energiegebruik wordt gereduceerd. Energiezorg heeft als voordeel dat de kosten worden gereduceerd, daarnaast draagt het positief bij aan de MVO doelstellingen.

Wat is energiezorg?

Uitgangspunt van energiezorg is de cirkel van Deming, het continu doorlopen van de stappen Plan – Do – Check - Act. In grote lijnen ziet dat er voor energiezorg als volgt uit: 
Deming cirkel
  • Plan: Er wordt een energiebeleid vastgesteld. Hierin wordt aangegeven dat men voldoet aan relevante wetgeving, dat men streeft naar continu verbetering en dat men de benodigde capaciteit en middelen hiervoor beschikbaar stelt.
  • Do: Uit het beleid volgen concrete doelstellingen, die worden vertaald in acties (wat, wie, wanneer?). De acties worden in gang gezet.
  • Check: Periodiek wordt gemonitord of de acties tijdig en conform afspraak worden uitgevoerd. Daarnaast wordt het energiegebruik van de locatie(s) gemonitord en vertaald in KPI’s.
  • Act: Jaarlijks worden de resultaten beoordeeld door het management en worden nieuwe acties bepaald, gericht op continue verbetering.

Bekijk dit korte filmpje over de grondlegger van de Deming circle:

Voor wie?

Voor steeds meer branches is het implementeren van energiezorg vanuit het wettelijk gezag een verplichting, bijvoorbeeld voor deelnemers aan het MJA3 en MEE energieconvenant. Het doel is om hierbij energiezorg steeds verder te implementeren in de organisatie en dit jaarlijks af te sluiten met een directiebeoordeling. Vroeg of laat krijgen organisaties hiermee te maken.

ISO 50001

Bij het implementeren van energiezorg is het van belang goed aan te sluiten bij de processen en eventueel andere managementsystemen van de organisatie. De norm ISO 50001 beschrijft hoe en waaraan een energiezorgsysteem moet voldoen. Hierbij is er sprake van een diepgeworteld systeem waarbij energie doordrongen is in alle lagen van een organisatie. Een onafhankelijk toetsing vindt plaats door een auditor.

Van Beek helpt

Van Beek biedt organisaties ondersteuning in dit hele traject en beschikt over ISO 50001 gecertificeerde adviseurs. Als u overweegt om energiezorg in te voeren of u moet uw systeem vanuit verplichtingen verbeteren, dan ondersteunen wij u graag met passend advies.

 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.