• Onafhankelijk energieonderzoek en energieadvies

  • Roadmap energiebesparing

  • Voldoen aan verplichtingen

  • Energie verbruik quickscan

Energieonderzoek is een breed begrip en omvat een breed scala aan diensten en energieadvies gebieden. Afhankelijk van de vraag bestaat dit uit een eenvoudige scan of een diepgaand onderzoek. Onze adviseurs zijn daarom specifiek opgeleid en ervaren in het uitvoeren van betrouwbaar en onafhankelijk energieonderzoek en energieadvies. Er zijn verschillende vormen van energie onderzoek mogelijk:

Quickscan energie verbruik

Een quickscan energie heeft als doel om kort de meest relevante maatregelen naar voren te brengen, zowel quickwins als investeringsmaatregelen. Op basis van deze energie verbruik scan kan de opdrachtgever verdere stappen ondernemen. Het onderzoek kan gaan over duurzame energie of reguliere maatregelen, zoals vervanging van ketels en verlichting.

Data analyse

Data van (slimme) meters bevatten veel informatie over gedrag en verspilling van energie. Ruim 70% van de gebouwinstallaties zijn niet goed ingeregeld waardoor onnodig veel energie wordt gebruikt. Door de informatie van de energiemetingen te combineren met die van een gebouwbeheersysteem (GBS) ontstaat snel inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing op basis van “aan de knoppen draaien”. De data kan ook zeer goed gebruikt worden voor ontwerpdoeleinden, om bijvoorbeeld het werkelijk benodigd vermogen van te vervangen installaties te bepalen. Heeft u nog geen detailmetingen, dan levert onze afdeling Support tijdelijke meetvoorzieningen.   

Haalbaarheidsonderzoek

Een specifiek besparings- of verduurzamingstraject wordt zowel financieel als technisch beoordeeld. Het onderzoek wijst uit of de ambitie of inpassing van de maatregel haalbaar is. Het onderzoek brengt de warmte- of koudevraag in beeld en de mogelijkheden om dit te reduceren. De benodigde investering wordt via een voorlopig ontwerp of uit ervaring bepaald en afgewogen tegen de financiële exploitatievoordelen. Op basis van dit onderzoek kan een besparingsplan opgesteld worden.

Energiebesparingsplan

Een energiebesparingsplan geeft uitgebreid inzicht in maatregelen en de periode waarin de voordelen worden behaald. Op basis van een inventarisatie wordt een energiebalans opgesteld om inzicht te geven. Maatregelen worden gecategoriseerd in zeker, voorwaardelijk en onzeker, waarmee een tijdspad wordt ingesteld.. Besparingsplannen voldoen aan de eisen van het Bevoegd Gezag zoals deze gelden voor MJA3, MEE en EED.

EPA-U Maatwerk

Bij het opstellen van een EPA-U label bestaat er de mogelijkheid om met een maatwerkrapport de energielabel verbeterstappen te bepalen. De EPA-U expert bepaalt hierbij de meest rendabele pakketten met de uitwerking van de maatregelen in technisch en economisch opzicht. Voor meer info over EPA-U energielabel klik hier.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.