Manage uw eigen energietransitie webinars 2021/2022

De wereld staat voor een ongekende uitdaging om de klimaatcrisis te beheersen. De energietransitie van fossiel naar duurzaam heeft zijn impact in de maatschappij als geheel maar in het bijzonder ook op uw bedrijfsvoering. In deze gratis webinarserie (nu als replay aan te vragen) wordt u bijgepraat over wat deze reis voor u betekent en hoe u dit concreet moet oppakken voor uw organisatie.

Manage uw eigen energietransitie webinars - gratis voor organisaties door vanbeek.com

Per webinar geven we aandacht aan één van de aspecten van de transitie. Na afloop van de webinars heeft u inzicht in het traject dat op ons afkomt en heeft u concrete handvatten voor de transitie van uw eigen organisatie.

1. De uitdaging en de belangen - 2 november 2021 Vraag de replay-link voor webinar 1 aan.

In dit eerste webinar wordt u concreet inzicht geboden in de uitdaging waar we voor staan als maatschappij, welke dilemma’s en multidisciplenaire aanpak benodigd is de uitdaging te realiseren. Vervolgens wordt dit vertaald naar de uitdaging binnen uw organisatie en wordt inzicht verschaft in de verschillende belangen van de stakeholders in uw organisatie. Sprekers: Pieter Metz en Ron Hendriks

2. De routekaart - 23 november 2021 Vraag de replay-link voor webinar 2 aan.

Het tweede webinar neemt u mee in het concreet opstellen van uw eigen routekaart. De routekaart is uw meerjarenplan voor het realiseren van uw CO2-reductie doelstelling. Welke stappen moeten wanneer worden gezet om de ambitie te realiseren? Hoe houdt u grip? Hoe zorgt u ervoor dat de kosten beheersbaar blijven?  Kortom welke aanpak leidt tot uw eigen routekaart. Sprekers: Pieter Metz en Erik Deliege 

3. De financiële aspecten - 14 december 2021 Vraag de replaylink voor webinar 3 aan.

Het derde webinar behandelt de financiële aspecten van de energietransitie. Aan de hand van de bestaande financiële inzichten van uw eigen organisatie wordt de stap gemaakt naar de middelen die benodigd zijn voor verandering. Ook wordt in dit webinar de bestaande stimuleringsregelingen toegelicht die u kan inzetten om de transitie voor uw eigen organisatie te versnellen. Sprekers: Pieter Metz en Reinier van der Wees 

4. Energiemanagementsysteem het kloppend hart van uw energietransitie - 11 januari 2022 Vraag de replaylink voor webinar 4 aan.

Data vormt de kern van elke beslissing die we nemen. Bewust en onbewust.
Inzicht in uw eigen data is noodzakelijk om goede keuzes te kunnen maken. Alle beschikbare data vormt de bron voor de informatie rondom besparing, inzicht, wet- en regelgeving en uw eigen routekaart. Management-informatie op grond waarvan de directie het inzicht heeft om te sturen op de gestelde doelen. 

Inzicht waarmee:

  • kan worden bijgestuurd indien de ambitie niet gehaald wordt;
  • kan worden aangetoond aan de verschillende stakeholders dat de organisatie op de goede weg ligt (oa. klanten, bevoegd gezag, medewerkers, investeerders)
  • die noodzakelijk is om de Business case van investeringen te onderbouwen;
  • de financiële impact van de energiekosten beheersbaar wordt;
  • op technisch gebied de juiste keuzes te maken bij het verduurzamen van de organisatie.

Spreker: Pieter Metz enYouri Lucassen 

5. Energiemanagement en de energiemanager - 8 februari 2022 Vraag de replaylink voor webinar 5 aan.

Het opzetten van een structureel integraal energiebeleid en deze op een juiste wijze inbedden in uw organisatie is één van de pijlers op weg naar een succesvolle energietransitie.
De energiecoördinator is degene die binnen uw organisatie het overzicht heeft over de relevante aspecten van energie. Degene zit hiermee ook aan het stuur van uw energietransitie. In dit webinar geven we inzicht in de rol en verantwoordelijkheden van de energie coördinator en komen diverse praktijkvoorbeelden aanbod. Met tips en tricks die u als energie coordinator helpen de energietransitie te versnellen.

Spreker:Pieter Metz en Ruud Gelten 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.