CO2 emissiehandel

Van Beek ondersteunt verschillende klanten bij het voldoen aan de verplichtingen van de emissiehandel. Hierbij verzorgen wij de integrale monitoring, inclusief CO2 uitstoot.

vrijdag 16 februari 2018 - Erik Deliege
CO2 emissiehandel

In 2005 is in de EU het systeem van CO2 emissiehandel ingevoerd. Bedrijven die veel CO2  uitstoten moeten hier verplicht aan deelnemen. Zij moeten voor elke ton CO2 die zij uitstoten een emissierecht inleveren. Bij deelname aan de emissiehandel krijgt een bedrijf een hoeveelheid emissierechten. Heeft het bedrijf minder emissierechten beschikbaar dan het CO2 heeft uitgestoten, dan moet het emissierechten bijkopen. Als er minder CO2 wordt uitgestoten dan er emissierechten beschikbaar zijn, dan kan het overschot aan rechten verkocht worden. Een bedrijf kan afwegen of het goedkoper is om maatregelen te nemen die de uitstoot reduceren of om emissierechten bij te kopen.

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is het bevoegd gezag voor de emissiehandel. Deelnemers aan de emissiehandel moeten bij de NEa een Monitoringsplan indienen en moeten de monitoring van hun brandstoffenverbruik op orde hebben. Jaarlijks wordt een emissiejaarverslag opgesteld als onderbouwing voor de CO2 uitstoot in het voorgaande jaar. Bij veel organisaties treden technische wijzingen (bv. extra stookinstallaties) of organisatorische wijzigingen (bv. afsplitsing van bedrijfsonderdeel) op die impact hebben op de emissiehandel en gemeld moeten worden bij de NEa. Al deze zaken worden jaarlijks door een externe verificateur geaudit.

Wat kan Van Beek voor u doen?

Van Beek ondersteunt verschillende klanten bij het voldoen aan de verplichtingen van de emissiehandel. Hierbij verzorgen wij de integrale monitoring, inclusief CO2 uitstoot. 

Binnenkort meer maatregelen om CO2-emissies te reduceren? (commentaar van de auteurs)

Momenteel heeft de emissiehandel in de praktijk weinig betekenis, omdat de prijs van CO2 (ca. € 10,- per ton CO2 in februari 2018) geen reële prijs weergeeft. De kosten of opbrengsten van de emissiehandel zijn daarmee gering voor bedrijven.  Echter, wetenschappelijke studies geven aan dat de reële prijs rond de €125,- per ton ligt. Indien er meer reële prijzen gehanteerd worden, zal het het belang van de emissiehandel direct groter worden.

Het is een reële verwachting dat de emissiehandel meer focus zal krijgen in het internationale palet van maatregelen om de CO2-emissies te reduceren. Tot op heden was daar geen politieke haalbaarheid voor maar de politieke kaders veranderen op dit punt snel.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.