Gemeenten

De EED bij gemeenten

De EED bij gemeenten

vrijdag 30 juni 2017 - Pieter Metz

Veel gemeenten in Nederland hebben duurzaamheidsambities. Deze ambities worden vastgelegd in het beleid van de raad. De gemeente toont hiermee leiderschap naar de burgers en de ondernemingen binnen hun regio. Deze ambities hebben echter ook impact op de eigen uitvoeringsorganisatie.

Leiderschap begint immers met voorbeeldgedrag, niet met enkel voorschriften.

Daarbij geldt het realiseren van energiebesparende maatregelen tegenwoordig ook als wettelijke verplichting (Activiteitenbesluit, EED, ‘energielabel C voor kantoren in 2023’).

Eén van de wettelijke verplichtingen vormt de EED (European Energy Directive). Waarbij organisaties met een bepaald aantal werknemers of omzet verplicht zijn om het energiegebruik van de organisatie in kaart te brengen en een plan van aanpak te creëren met energiebesparende maatregelen.

Een deel van de gemeenten in Nederland heeft dit al opgepakt. Het grootste deel neemt echter nog -ten onrechte- een afwachtende houding aan. De EED biedt juist voor gemeenten ook een kans om grote ambities om te zetten in realiteit.

Concreet houdt de EED in dat:

  • Voor het gemeentelijk vastgoed energiebesparingsplannen per locatie worden opgesteld. Deze plannen kunnen in de onderhoudsplannen worden meegenomen;
  • Dat voor het gemeentelijk vervoer wordt onderzocht hoe duurzaam dat is ingericht en wat besparingsmogelijkheden zijn;
  • Hoe energie-management binnen de gemeente is georganiseerd en waar eventuele verbetermogelijkheden liggen.

Van Beek heeft bij meerdere gemeenten EED’s uitgevoerd of geholpen met het opzetten tot een plan van uitvoering. Hierbij worden een paar stappen doorlopen:

  1. De verplichtingen en kansen voor de interne organisatie worden toegelicht, waarna een plan van uitvoering voor de EED’s wordt opzet.
  2. Dit plan wordt afgestemd met de Omgevingsdienst, alvorens met de uitvoering begonnen wordt.
  3. De betreffende locaties van het gemeentelijk vastgoed alsook het vervoer binnen de eigen organisatie worden geaudit. Erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit worden hier in meegenomen.
  4. Na uitvoering van de audits wordt het energiebesparingsplan geconcretiseerd in een collectief Plan van Aanpak. Optioneel worden de maatregelen in het MJOP geïmplementeerd en een monitoringsplan opgezet.

De gemeenten, die met behulp van Van Beek de energie-audit uitgevoerd hebben, ervaren het traject als nuttig middel om invulling te geven aan de eigen duurzaamheidsambities. Het collectieve Plan van Aanpak  geeft inzicht in hoe de ambities gerealiseerd kunnen worden.

Dit artikel vormt een onderdeel van de artikelenreeks ‘De EED & energielabels bij gemeenten’. 

  • (wordt verwacht) Vervolgartikel ‘Slim combineren van EED met maatwerkadvies’. Over mogelijkheden om een gecombineerd energiebesparingsadvies uit te voeren, waarbij voldaan wordt aan de EED-wetgeving en de verplichting om in 2023 een energielabel C voor kantoorpanden in bezit te hebben.
  • (wordt verwacht) In het artikel ‘Energieambities realiseren m.b.v. handhavers’ worden de kansen beschreven om de duurzaamheidsambities van een gemeente te realiseren met behulp van handhavende partijen.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.