Effectief energiemanagement

De effectiviteit van energiemanagement

Hoe maak je energiemanagement zo effectief mogelijk?

vrijdag 12 januari 2018 - Pieter Metz

De effectiviteit van energiemanagement

Er zijn drie elementen die een wezenlijk onderdeel uitmaken van energiemanagement:

  1. Data; de energieverbruikscijfers
  2. Techniek en Haalbaarheid; inzicht in het gebouw en de installaties
  3. Proces & Organisatie; de mensen en de focus van de organisatie

Data

Aan de hand van data worden de verbruiken inzichtelijk. Naarmate de data gedetailleerder beschikbaar zijn (minimaal aan de hand van de slimme meters voor gas en elektra) kunnen de profielen meer in detail bestudeerd worden. Vanuit de profielen en bijbehorende normeringen kan direct worden vastgesteld of er geen onnodig verbruik is.  De praktijk leert dat door deze stap al 2-10% bespaard kan worden; dit wordt door RVO bevestigd.

Techniek & Haalbaarheid

Door energiebesparingsonderzoeken uit te voeren is inzichtelijk waar energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Door hierbij de verbruikscijfers (de data) te betrekken is helder welke vermogens er gevraagd worden door de installaties. Hierdoor kan exact uitgerekend worden welke capaciteit een warmtepomp dient te leveren en wordt bijvoorbeeld de onnodige overcapaciteit beperkt.  

Proces & Organisatie

Door gebrek aan aansluiting van de facilitaire organisatie met de primaire doelen van de organisatie (‘simpelweg omdat de taal van de techneut een andere is dan die van de manager of bestuurder’) zijn vaak de technische kansen niet bekend bij de beslissers.  Andersom worden de duurzaamheidsdoelen niet vertaald naar de techniek. Door deze verbinding te leggen en de ‘natuurlijke momenten’ van de projecten hierbij te betrekken, worden alle veranderingen die worden doorgevoerd duurzaam uitgevoerd. Deze aanpak vraagt nauwelijks extra budget voor investeringen, maar levert wel direct resultaat in een reductie van de kosten.

Energiemanagement is effectief indien de bovenstaande inzichten worden gecombineerd. Ter illustratie de afbeelding.

Effectief energiemanagement schema

Alle elementen: Proces & Organisatie, Techniek & Haalbaarheid en Monitoring Services zijn belangrijk voor het uitvoeren van effectief energiemanagement. Indien één van de elementen niet of niet goed werkt, dan wordt de effectiviteit minimaal of zelfs nihil. Dat is erg jammer als een organisatie verder wel grote inspanningen levert om energie te besparen. Van Beek begrijpt dit als geen ander en helpt organisaties energiemanagement goed in te zetten, afhankelijk van de behoefte.  

  

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.