Advies Energiebesparing EED

De kansen van een EED energieaudit

De kansen van een EED energieaudit

dinsdag 11 juli 2017 - Pieter Metz

In augustus 2015 verklaarde de Nederlandse regering via een tijdelijke regeling de European Energy Directive, of kortweg de EED, van toepassing voor Nederland. 
De EED verplicht grote organisaties een structureel onderzoek te doen naar energiebesparing bij hun eigen organisatie. Kenmerkend hierbij is dat:

  • naar de organisatie als geheel wordt gekeken en niet naar de (WOZ-)objecten. Dat is een trendbreuk met de bestaande wetgeving in Nederland die focust op de gebouwen (WOZ-objecten). Energiebesparing wordt in onze wetgeving geregeld via het Activiteitenbesluit uit de Wet milieubeheer;
  • er naar zowel gebouwen als het vervoer wordt gekeken (vergelijk met de CO2-footprint zoals gedefinieerd in het Greenhouse Gas-protocol);
  • de gehele vastgoed portefeuille onderdeel is van de scope.

De EED zorgt er dus voor dat veel grote organisaties met veel kleine objecten nu echt serieus aan de slag moeten met energiebesparing. Denk hierbij aan de volgende sectoren: de zorginstellingen, de gemeentes, de retail, de vastgoed-sector, onderwijs, etc.. Allemaal sectoren die voorheen energiebesparing niet vanuit zichzelf omarmd hadden ontspringen nu de dans niet meer. Het besef wat dit betekent is nog niet overal geland; echter dit gaat de komende jaren verder gebeuren.

Een EED biedt feitelijk een soort nulmeting van het energieverbuik van de organisatie. Welke kosten brengt energie met zich mee, waar gaat deze energie naar toe en welke interessante besparingsmaatregelen zijn er? Dit inzicht vormt de basis om grip op eigen energie te verkrijgen en is hiermee ook een goed uitgangspunt voor energiemanagement. 

Resultaten van de EED- onderzoeken in de zorg geven aan dat het gevonden potentieel aan energiebesparing veel groter is dan de kosten van de uitgevoerde onderzoeken. Veel maatregelen hebben een relatief korte terugverdientijd en zijn daarom ook economisch interessant. Al met al biedt een EED inzicht in de mogelijkheden om effectief energiebesparing te realiseren. De resultaten zijn van belang bij het bepalen van de vastgoedstrategie en kunnen opgenomen worden in MeerJaren OnderhoudsPlannen (MJOP’s).

Van Beek ondersteunt organisatie bij het uitvoeren van EED’s en realiseren van besparingsmaatregelen. Een volgend artikel geeft een overzicht van de resultaten die we in 2016 bij diverse zorginstellingen hebben gerealiseerd.

Niet alle bedrijven zijn verplicht een energie-audit uit te voeren. Uitzonderingen voor EED verplichte bedrijven zijn ondernemingen die zijn toegetreden tot de MEE of de MJA3 óf die Europees of internationaal gecertificeerd zijn (zoals ISO14001, ISO50001, BREEAM, LEED). Lees hier meer over de uitzonderingen.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.