Tijd voor onze aanpak integraal energiemanagement

De (beperkte) maturiteit van energiemanagement

De kansen van een integrale benadering worden nog niet benut

vrijdag 24 november 2017 - Pieter Metz en Erik Deliege

Om een effectieve energiebesparing te realiseren, is een integrale benadering nodig ten aanzien van energiemanagement. In hoeverre is deze al aanwezig in uw organisatie?

Onderstaande curve geeft de ontwikkeling aan die een organisatie doormaakt: 

Volwassen energiemanagement helpt de organisatie vooruit

De norm voor energiemanagement

Een volwassen energiemanagementorganisatie wordt binnen ISO 50001, de norm voor energiemanagement,  gedefinieerd als “het geheel van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen wat er in zijn samenhang op gericht is om structureel energie te gaan besparen”.

Maturiteit wordt dan ook gerealiseerd indien:

  • De organisatie een samenhangende benadering heeft. Dat wil zeggen dat de verschillende elementen van de organisatie elkaar versterken en dezelfde kant op werken. Met andere woorden: er moet een doelstelling zijn die binnen de gehele organisatie gekend en gedragen is.
  • er een structurele aanpak is in de vorm van een plan, dat wordt uitgevoerd, gemonitord en bijgestuurd wordt indien hiertoe aanleiding voor is.
  • organisatorische, technische en gedragsmaatregelen worden uitgevoerd. Dat betekent een brede benadering, waarbij het gaat om de interactie tussen de techniek, het menselijk gedrag van het individu en de structurele keuzes van de organisatie.

Binnen een termijn van 10 jaar is vaak een besparing van minimaal 25% mogelijk

De praktijk van veel organisaties laat op dit moment zien dat een samenhangende benadering nog beperkt gekozen is.

Zie hiervoor bijvoorbeeld een recent onderzoek uit de zorg-sector dat in 2017 door het Milieu Platform Zorgsector is uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat slechts 23% van de deelnemende zorginstellingen een aanvang hebben gemaakt met een systematische verduurzaming.

Dit is ook de praktijk die wij in de diverse sectoren waarin we actief zijn herkennen. Ik denk dat u dit zelf ook herkent;  in het merendeel van de organisaties zijn pas recent de eerste schreden gezet.  Dit betekent óók dat de kansen van de integrale benadering nog niet worden benut.  Het positieve hieraan is het enorme potentieel dat nog beschikbaar is om de energiebesparing te realiseren! Binnen een termijn van 10 jaar is vaak een besparing van minimaal 25% mogelijk indien een brede aanpak wordt gevolgd.

Waar staat uw organisatie op het gebied van energiemanagement?

Om te weten waar u staat op het gebied van uw maturiteit op het gebied van energiemanagement, hebben we een nulmeting ontwikkeld waarbij we uw volledige organisatie in de breedte kunnen doorlichten.

 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.