Tijd voor onze aanpak integraal energiemanagement

Energiemanagement - een integrale aanpak

Energiemanagement - een integrale aanpak

dinsdag 27 juni 2017 - Pieter Metz

Waarom is een integrale aanpak nodig?

In grote organisaties zijn de keuzes die de verschillende afdelingen maken van grote invloed op het totale energieverbruik van de organisatie. Op energiegebied handelt elke afdeling primair vanuit de eigen focus en prioriteiten. Een integrale aanpak van energieverbruik ontbreekt in bijna elke organisatie. Zonder een gecoördineerde aanpak ontbreekt de gemeenschappelijke focus. Inefficiëntie ligt op de loer.  

Hieronder staan de verschillende afdelingen binnen een organisatie op een rij, met de werkzaamheden taken en/of prioriteiten van elke afdeling die impact hebben op het energieverbruik: 

 • Afdeling Milieu: Milieuvergunning en wetgevende eisen; energiezorg en gedragscampagnes.
 • Afdeling Vastgoed: Nieuwbouw, renovatie en sloop. Opstellen PvE (programma van eisen), grootste impact op toekomstig energieverbruik.
 • Afdeling Facility Management: Onderhoudsplannen (MJOP); vervangingsinvesteringen; betrouwbaarheid van apparatuur; beheer van GBS. Afdeling is verantwoordelijk voor energiebeheer en is technische georiënteerd.
 • Afdeling Finance: Wenst inzicht in energiekosten. Belangrijke aspecten zijn budgettering, doorbelasting, transparantie, voorspelbaarheid en lagere energiekosten.
 • Afdeling Inkoop: Wenst lage kosten. Inkoop gebeurt vaak op basis van de (lage) prijs, omdat de afdeling besparingsdoelstellingen heeft. Duurzame energie heeft dan minder prioriteit.
 • Afdeling Operationeel proces: Wenst continue en ongestoorde beschikbaarheid. Gedrag heeft grote impact op energieverbruik door o.a. aan- en uitschakelen van installaties, verlichting en de benodigde setpoints van gebouwen.
 • Afdeling Commercie: Heeft behoefte aan mooie voorbeelden van energiebesparing & duurzaamheid.
 • Afdeling MVO/ Sustainability: Wil duurzame keuzes maken. Uitstraling is belangrijk en de handelingen zijn marketing-georiënteerd.
 • Afdeling HRM: Aantrekkelijk werkgeverschap, vervoersbeleid, beloningsbeleid, het nieuwe werken.
 • Afdeling Communicatie (in-/extern): Op zoek naar een positieve uitstraling en wil succesverhalen delen. 

Naast het hebben van verschillende doelstellingen en werkzaamheden, is de ene afdeling gericht op de korte termijn (lage kosten) en de andere afdeling heeft een focus op de lange termijn.

Door afstemming over energie tussen de verschillende afdelingen, wordt veel meer en efficiënter bijgedragen aan het realiseren van energiebesparing, kostenbesparing, het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het vergroten van een duurzame (MVO) uitstraling.

Waarom nu?

Organisaties zouden integraal energiemanagement moeten invoeren, omdat:

 1. De maatschappelijke context is veranderd en dit is nu de norm.
 2. Klanten vragen hierom.
 3. Het eigen personeel wil dit.
 4. De wetgevende eisen en de handhaving worden steeds strenger.
 5. De energietransitie betekent dat er straks geen fossiele brandstoffen meer gebruikt mogen worden.
 6. Omdat de energiekosten van gas zullen blijven stijgen.
 7. Omdat de economische crisis voorbij is, is het nu tijd is om het bedrijf toekomstbestendig te maken.
 8. Omdat het noodzakelijk is om de opwarming van de aarde tegen.

Alle argumenten zijn waar. Afhankelijk van de persoonlijke motieven en de situatie sluit het ene argument beter aan dan het andere.

Wat is het?

Integraal energiemanagement betekent dat de organisatie vanuit één centrale aanpak het totale energieverbruik structureel gaat optimaliseren. Vanuit één aanpak wordt het energieverbruik beheerd en gecontroleerd, kosten worden gereduceerd, in projecten worden de juiste stappen gezet, de organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen en is voorbereid op haar toekomst!

Wat kan Van Beek voor organisaties doen?

Maatwerk. Zowel op het gebied van mensen als middelen. Omdat elke klant anders is; iedereen met zijn eigen unieke kenmerken en unieke uitgangssituatie.

Onze dienstverlening kan op twee manieren starten:
Of we starten vanuit een actuele energievraag op een deelgebied bij de klant. 
Of we starten met een energiemanagementscan. We voeren over het gehele werkgebied van energiemanagement een nulmeting uit in de organisatie. Vervolgens stellen wij een inhoudelijk plan van aanpak op.

Onze teambenadering
Van Beek gelooft in de teambenadering. Voor de uitvoering van de energiemanagementscan en het opzetten en uitvoeren van het plan zetten wij, afhankelijk van de specifiek vraag, altijd de juiste mensen in. We werken met inhoudelijke energieadviseurs, pragmatische organisatieadviseurs, monitoringspecialisten en financieel specialisten. Iedereen neemt zijn eigen kennis en vaardigheden mee. Onze mensen kunnen organisaties tijdelijk of permanent ondersteunen om energiemanagement stapsgewijs, pragmatisch en inhoudelijk vorm te geven.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.