Energiescan

Energiemanagement - de energiescan

Energiemanagementscan

woensdag 28 juni 2017 - Pieter Metz

Wanneer een organisatie ‘energie’ integraal gaat benaderen, worden inefficiënties voorkomen en zal energie vele malen effectiever worden ingezet. In de praktijk ontbreekt binnen organisaties vaak de diepgaande kennis op deelvlakken (onderdelen) van energiebeheer. Hierdoor worden financiële kansen gemist, zoals bijvoorbeeld subsidies en energiebelasting. Veel besparingskansen worden gemist, doordat “niet naar energie wordt gekeken op de natuurlijke momenten van verandering”. Ook blijkt vaak dat wanneer de juiste kennis wel aanwezig is in de organisatie, deze niet op het juiste moment wordt ingezet of gevonden wordt door collega’s.

Wat is de waarde van een energiescan?

Een energiescan van de organisatie brengt inzicht in het volledige spectrum van energie. Op eenvoudige wijze wordt hierin weergegeven of de verschillende onderwerpen binnen de organisatie al volledig beheerst worden én waar mogelijkheden tot optimalisatie liggen.

Hoe werkt een energiescan?

Door jarenlange ervaring heeft Van Beek expertise van én inzicht in alle deelgebieden van energiemanagement. Hieronder valt ook inzicht in 'What Good looks like'.  Tijdens een energiescan wordt het bedrijf systematisch beoordeeld en wordt het als het ware langs een speciale meetlat gelegd. Er wordt van de verschillende onderwerpen vastgesteld of het wel of niet volledig beheerst is en/of dat er zaken ter verbetering zijn.

In de praktijk betekent dit, dat een team van twee experts met de energieverantwoordelijke binnen de organisatie over de verschillende onderdelen spreekt. Er wordt in samenspraak uitgezocht hoe de verschillende onderdelen geregeld zijn. Dit gaat aan de hand van interviews en gesprekken van maximaal 1 uur per afdeling.  In een enkel geval zal het nodig zijn om een korte rondgang over een afdeling te maken.

Wat is het resultaat? 

Na afloop van de energiescan zal terugkoppeling worden gegeven aan de contactpersoon. Dit zal zowel mondeling gebeuren, als schriftelijk worden uitgewerkt in een rapport.

Na de energiemanagementscan is de vervolgstap dat er een plan ter verbetering wordt opgesteld. Na goedkeuring van dat plan wordt overgegaan tot realisatie en wordt het energiebeheer stap voor stap geoptimaliseerd. Als leidraad kan hierbij gebruik worden gemaakt van het 3-stappenplan van Van Beek, zoals hieronder schematisch weergegeven.

Visie Van Beek

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.