Energiezuinig verwarmen

Energiezuinig verwarmen

Energiezuinig verwarmen, hoe doe je dat?

maandag 11 december 2017 - Ruud Gelten

In veel gebouwen, waaronder kantoren, scholen en zorgcentra, maakt de verwarmingsinstallatie een belangrijk deel uit van de energiekosten. Er zijn verschillende mogelijkheden om het energiegebruik voor verwarming te verlagen. Dit artikel geeft een kort overzicht.

Energiezuinig verwarmen

1. Voorkom onnodig energiegebruik

Volgens de methodiek van de Trias Energetica is de eerste stap het voorkomen van onnodig verbruik: de vraag naar verwarmingsenergie reduceren. Zorg er dus voor dat uw verwarmingsinstallatie goed is onderhouden, dat leidingen, pompen en appendages zijn geïsoleerd en dat de gebruikstijden van uw verwarming en ventilatie optimaal staan ingesteld. Sla deze instellingen op en controleer ze jaarlijks aan het begin van het stookseizoen. Let ook op feestdagen en andere dagen waarop niet verwarmd en geventileerd hoeft te worden.

2. Regeling

Veel gebouwen in Nederland zijn reeds voorzien van een Hr-ketel. De effectiviteit van energiebesparende technieken zijn echter mede afhankelijk van hoe men ze gebruikt. De tweede stap is daarom het optimaliseren van de aansturingsregeling van uw installatie.

In de optimale situatie wordt de afgiftetemperatuur van het Cv-water bepaald op basis van de buitentemperatuur. De relatie tussen deze variabelen wordt ook wel de stooklijn genoemd. Voor het ketelrendement geldt: hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe hoger het rendement. Door installateurs wordt vaak gebruik gemaakt van een conventionele stooklijn met twee punten: het wettelijk minimum. Een efficiëntere methode is echter om gebruik te maken van een meerpuntsstooklijn, die beter aansluit bij de werkelijke vraag van uw gebouw en leidt tot een verlaging van het energiegebruik.

Hoewel de stooklijn meestal wordt bepaald ten opzichte van actuele buitentemperaturen, is het bij sommige regelingen ook mogelijk om voorspellingen mee te nemen. Als in de middag zon wordt verwacht, kan de sturing hier ’s-ochtends al rekening mee houden door eerder te stoppen met verwarmen. Door zelflerende systemen die bijvoorbeeld inspelen op de interne warmtemassa van het gebouw kan verder worden bezuinigd.

Omdat Hr-ketels alleen gebruik kunnen maken van het gunstige Hr-rendement bij een (retour) Cv watertemperatuur < 55°C is het van belang dat deze temperatuur zo min mogelijk wordt overschreden. Om dit te bereiken is naast de stooklijn ook het temperatuursverschil tussen aanvoer- en retourwater van belang. Een verschil van ten minste 8°C is aanbevolen. Beperk indien mogelijk driewegkleppen in uw leidingsysteem om rondpompen van warm water te voorkomen en het temperatuurverschil in uw systeem te vergroten. Ook kan het debiet van de Cv pompen mogelijk verlaagd worden. 

3. De gebruiker

De gebruiker kan zowel een besparende als een ontsparende rol hebben op het energiegebruik. Dit hangt voornamelijk af van zijn/haar beleving van het binnenklimaat (het thermisch comfort) en het bewustzijn op milieu- en energiegebied.

Het thermische comfort van een ruimte is afhankelijk van de mogelijkheid voor de gebruiker om instellingen te beïnvloeden. Voor het energiegebruik is beïnvloeding echter vaak nadelig, omdat wordt afgeweken van een theoretisch optimum. Er dient dus een balans gevonden te worden tussen de invloed van de gebruiker en de invloed van de installatiebeheerder.

Verder kan door middel van een meting snel worden vastgesteld of ruimten voldoen aan de eisen voor vocht- en temperatuur. Waar hoofdpijn, droge ogen en koude bijvoorbeeld vaak worden toegeschreven aan het binnenklimaat (temperatuur en droge lucht), blijkt dat de klachten regelmatig een andere oorzaak hebben:

  • positionering van personen in de ruimte, bijvoorbeeld onder een uitblaasrooster of op een plek waar luchtdaling/tocht plaatsvindt;
  • properheid (bijvoorbeeld stof in de bekleding van stoelen en in luchtkanalen.

Door het uitsluiten van bovenstaande oorzaken kunnen klimaatklachten vaak worden vermeden, zonder dat de verwarmings- en ventilatie instellingen hoeven te worden aangepast.

Bewustwording is een van de meest effectieve tools om gebruikersgedrag te beïnvloeden. Door op reguliere basis simpele en aantrekkelijke informatie te delen over het energiegebruik, besparingen en verbruiksposten, kunnen gebruikers worden meegenomen in het besparingsplan.

4. Planning van de lange termijn...

Hoewel een goed functionerende Hr-ketel voor veel organisaties al een belangrijke stap voorwaarts is, zijn er diverse technieken beschikbaar met een veel hoger rendement, zoals een warmtepomp of WKO (warmte-/koudeopslag).

Omdat deze technieken in de regel werken met een lage temperatuur, is het vaak lastig om de systemen te combineren in een bestaande installatie. Denk daarom bij iedere grote wijziging na over de toekomst. Welk doel hebt u voor ogen op de lange termijn? Door bij aanpassingen aan uw koelsystemen, luchtbehandelingskasten of verwarmingsinstallatie rekening te houden met de lange termijn doelstelling, kan de installatie langzaam gereed worden gemaakt voor deze technieken. Een voorbeeld is het toepassen van een grotere warmtewisselaar of te kiezen voor een luchtbehandelingskast die geschikt is voor een warmte overdracht op een lagere temperatuur. Waar wilt u over 20 jaar staan?

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.