Justitie

Erkende maatregelen en het activiteitenbesluit

Aan welke wettelijke verplichtingen op het gebied van energiebesparing moeten organisaties voldoen? En welke wettelijke verplichtingen zijn van toepassing op uw organisatie?

woensdag 26 juli 2017 - Ruud Gelten

Het activiteitenbesluit beschrijft de algemene milieuregels voor bedrijven en organisaties. In het besluit staat beschreven dat bedrijven verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Om onduidelijkheden te voorkomen is per bedrijfstak een lijst met erkende maatregelen opgesteld. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op een veelvoud aan onderwerpen, waaronder de gebouwschil, verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, perslucht en stoom. Ook kunnen er maatregelen zijn opgenomen voor specifieke activiteiten, processen of ruimten, zoals liftinstallaties en serverruimten.

Het inventariseren en uitvoeren van erkende maatregelen geldt ook als u deelnemer bent van de MJA3 of als u in het bezit bent van een rapportage in het kader van de EED. Het voldoen aan de EED ontslaat een bedrijf of instelling niet van de plicht uit het Activiteitenbesluit.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk waarbij één of meer maatregelen van de lijst niet hoeven te worden getroffen waarbij toch wordt voldaan aan de besparingsverplichting.

Uitzonderingsmogelijkheden zijn:

 • Economische en technische randvoorwaarden, mits onderzocht en vastgelegd.
 • Er is (nog) geen natuurlijk moment om een maatregel kosteneffectief uit te voeren.
 • Er is een alternatieve maatregel aanwezig (mits gelijkwaardig).
 • Het pand wordt gehuurd.

Wat is er nieuw in 2017?

 

Op basis van afspraken in het Energieakkoord, is er op 1 juli 2017 een wijzigingsregeling in werking getreden, waarbij de lijst met bedrijfstakken fors is uitgebreid. Ook zijn de bestaande maatregelenlijsten uitgebreid met een groot aantal nieuwe maatregelen.

De volgende organisaties dienen aan de maatregelen te voldoen:

1.

Metalelektro en MKB-metaal

42 maatregelen

2.

Autoschadeherstelbedrijven

26 maatregelen

3.

Gezondheids- en welzijnszorginstellingen

56 maatregelen

4.

Kantoren

38 maatregelen

5.

Onderwijsinstellingen

44 maatregelen

6.

Commerciële datacenters

16 maatregelen

7.

Rubber- en kunststofindustrie

43 maatregelen

8.

Levensmiddelenindustrie (NIEUW)

73 maatregelen

9.

Agrarische sector (NIEUW)

27 maatregelen

10.

Mobiliteitsbranche (NIEUW)

23 maatregelen

11.

Sport en recreatie (NIEUW)

45 maatregelen

12.

Hotels en restaurants (NIEUW)

27 maatregelen


Ontwikkelingen

Vanaf 1-1-2018 zullen er nog meer nieuwe bedrijfstakken worden toegevoegd aan de regeling. Het gaat hierbij specifiek over:

 1. Drukkerijen, papier- en kartonverwerking
 2. Bedrijfshallen
 3. Bouwmaterialen (vervaardigen van beton)
 4. Hout- en meubelindustrie
 5. Tankstations en wasstraten
 6. Verf- en inktindustrie
 7. Detailhandel

Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan het activiteitenbesluit?

 

Als tijdens een visuele of administratieve inspectie blijkt dat uw organisatie niet voldoet aan het activiteitenbesluit of aan de energiebesparingsverplichting, dan kan op termijn worden besloten tot het opleggen van een dwangsom of bestuursdwang.

Waar vind ik de lijst met erkende maatregelen?

De volledige lijst is terug te vinden in bijlage 10 van het activiteitenbesluit:

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/

Weten wat uw wettelijke verplichtingen rond energiebesparing zijn? 

 RVO heeft een handige wetchecker gemaakt waarmee u op eenvoudige wijze kunt zien aan welke wettelijke verplichtingen op uw bedrijf van toepassing zijn. Bron: RVO.nl; (update 22-12-2017)

Dit artikel vormt een onderdeel van de artikelenreeks ‘Ontwikkelingen in de Wetgeving’. 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.