energiemonitoring industrie

Misvattingen rond energie efficiency

Energiemonitoring levert bedrijven doorgaans veel winst op. Toch laten veel bedrijven kansen liggen, mede door een aantal misvattingen. Ton van Ewijk geeft een overzicht van vijf hardnekkige misvattingen.

Misvatting 1: Zonnepanelen plaatsen staat gelijk aan energie besparen

Veel bedrijven denken dat ze goed bezig zijn wanneer ze investeren in zonnepanelen en ook energie besparen omdat de reguliere energierekening lager is. Echter, het totale energieverbruik zal niet afnemen door plaatsing van zonnepanelen als je geen andere maatregelen neemt. Het is veel slimmer om eerst minder energie te verbruiken en vervolgens te investeren in (minder) zonnepanelen.

Misvatting 2: Een machine opnieuw opstarten kost veel meer energie dan hem op stand-by te laten draaien

Vaak wordt – zonder onderbouwing – gezegd dat het veel energie kost om een machine opnieuw op te starten wanneer deze wordt stilgelegd wanneer er tijdelijk geen productie wordt gedraaid. Uit energiemonitoringssystemen blijkt deze redenering vaak niet te kloppen. Bedrijven – zeker in de procesindustrie – gooien hiermee tonnen euro’s weg. Wellicht is de opstartfase van machines voor operators bewerkelijker dan wanneer een machine in stand-by staat (door het inregelen), maar als je de kosten en baten naast elkaar legt, zullen de neuzen vaak de andere kant op wijzen.

energiemonitoring industrie

Misvatting 3: Energiebesparende maatregelen nemen, betekent louter investeren in hardware

Veel bedrijven investeren in energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen, het installeren van ledverlichting, de aankoop van zuinige(re) machines en apparaten, et cetera. Uiteraard is dit een goede zaak. Tegelijkertijd gaat het hier vaak om projecten die na een intensieve periode zijn afgerond. Dergelijke projecten zijn doorgaans eenvoudig te implementeren. Het grote nadeel is dat bedrijven denken dat ze – als eenmaal zo’n project is opgeleverd – weer enkele jaren niets meer hoeven te doen. Wil je echt verschil maken, dan is de implementatie van energiemanagement noodzakelijk. Je investeert niet alleen in techniek of hardware maar betrekt werknemers op meerdere afdelingen met vaak uiteenlopende doelen, meningen en werkwijzen. Energiemanagement betekent dus ook samenwerken. Helaas kiezen veel bedrijven de weg van de minste weerstand – techniek praat niet terug, mensen wel – waardoor ze investeren in techniek. Dit levert doorgaans minder goede resultaten op.

Misvatting 4: Het energieverbruik is lager dan in een vorige periode, dus ik ben goed bezig

Wanneer een bedrijf in een bepaalde periode een lager energieverbruik heeft, betekent dit nog niet automatisch dat men op de goede weg is. Wat bedrijven nog wel eens vergeten, is het energieverbruik te correleren aan de productiecapaciteit. Wanneer je veel productie draait, zal het energieverbruik ook hoger liggen dan bij een lagere output. Je kunt pas iets zinnigs over het energieverbruik zeggen, wanneer dit in verhouding staat tot wat je produceert. Bekijk je alleen de energierekening met het energieverbruik, dan weet je nog steeds niet hoe je bedrijf ervoor staat.

Misvatting 5: Investeren in energiemonitoring is een verplichting en levert een bedrijf weinig winst op

Aan het investeren in energiemonitoring hangt niet noodzakelijk een hoog prijskaartje. Als je kijkt naar de technologie en apparatuur die tegenwoordig beschikbaar is, kunnen bedrijven vrij laagdrempelig energiemonitoringssystemen implementeren. De investeringen verdienen zich gemiddeld binnen ongeveer een jaar terug door de zaken die je gaat zien en kunt verbeteren. Dat het alleen maar geld kost, is een fabel. De moeilijkheid is vooral hoe je de opvolging van het plukken van het “laaghangend fruit” binnen het bedrijf organiseert.

De auteur van dit artikel is Evi Husson, van PT Industrieel Magazine. Bron: PT Industrieel Magazine

 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.