De EED Energie-audit: De aanpak van Van Beek

Hoewel de deadline eind 2020 al is verstreken, zijn er nog veel organisaties die de wettelijke verplichte EED Energie-audit nog niet hebben ingediend. Er komt geen vrijstelling voor de audit en het is dan ook verstandig om nu alsnog aan de slag te gaan met de audit. Van Beek kan uw organisatie helpen bij de uitvoering van de EED Energie-audit. In dit blog leest u wat onze aanpak is.

dinsdag 6 april 2021 - Pieter Metz
EED Energie audit brengt besparingspotentieel in beeld

De EED Energie-audit

De EED Energie-audit is een organisatiebreed onderzoek gericht op energiebesparing en verduurzaming, die eens in de 4 jaar moet worden uitgevoerd. De audit laat duidelijk zien welke energiebesparende maatregelen rendabel zijn voor de organisatie. De maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar moeten door de organisatie verplicht genomen worden. En dat is geen vreemde keuze; 5 jaar terugverdientijd betekent 20% rendement! In ons vorige blog leest u meer over wat de EED Energie-audit precies inhoudt en welke organisaties onder deze wetgeving vallen.

Onze aanpak

Voor de uitvoering van een EED Energie-audit doorloopt Van Beek altijd een vast stappenplan. In de infographic hieronder ziet u alle stappen weergegeven. In dit blog leest u wat elke stap inhoudt en waarom dit wordt gedaan.

Aanpak Van Beek: EED Energie-audit

Bureauonderzoek en Scan op locatie

Voor Van Beek begint de EED Energie-audit altijd met een uitgebreid bureauonderzoek. Onze adviseurs gaan aan de slag met openbare gegevens en met de informatie die is aangeleverd door de opdrachtgever, zoals bouwtekeningen, technische gegevens, uitgevoerde erkende maatregelen et cetera.

Het bureauonderzoek zorgt voor een goede voorbereiding voor de scan op locatie. Deze scan wordt altijd uitgevoerd door een ervaren consultant met specialistische kennis van energie, installaties en techniek. Samen met de opdrachtgever gaat de consultant door het gebouw (of de gebouwen) om informatie te verzamelen met betrekking tot alle factoren die het energieverbruik (kunnen) beïnvloeden.

Energiebalans & maatregelen

Met de informatie uit het bureauonderzoek en de scan op locatie, stelt de consultant een energiebalans op. De energiebalans geeft inzicht in de verdeling van het energieverbruik van de afzonderlijke gebouwen en de organisatie in zijn geheel.

Op basis van de verzamelde informatie werkt de de consultant de verschillende maatregelen uit. Deze maatregelen worden uitvoerig doorgerekend in termen van energie- en kostenbesparing én terugverdientijd. De uitwerking van de maatregelen wordt vervolgens met de opdrachtgever besproken.

Conceptrapportage

Het bevoegd gezag eist dat alle maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar worden uitgevoerd. Het is daarom extra belangrijk dat de opdrachtgever goed op de hoogte is van alle maatregelen die met de EED Energie-audit worden ingediend. De conceptrapportage wordt daarom altijd uitgebreid besproken met de opdrachtgever. Alle maatregelen worden dan doorgenomen en waar nodig bijgesteld.

Vervolgens wordt er aan de hand van de feedback een definitieve locatierapportage opgesteld met daarin alle concrete en haalbare energiebesparende maatregelen.

Transport & Mobiliteit en Energiemanagement

De EED Energie-audit is meer dan een audit van uw gebouw(-en). De auditplicht betreft uw gehele concern. Er wordt daarom niet alleen gekeken naar de gebouwgebonden energiestromen, maar ook naar overkoepelende zaken als transport en mobiliteit en naar de algehele inzet van energiemanagement binnen het concern.

Locatierapportage, concernrapportage, EED rapportage

Beschikt uw organisatie over één gebouw, dan neemt de consultant de energie-informatie uit transport en mobiliteit en informatie over energiemanagement mee in het locatierapport. Beschikt uw organisatie over meer dan één locatie, dan wordt er, naast de verschillende locatierapporten, ook een separaat concernrapport opgeleverd. 

Informatie uit de locatierapportage(s) en (indien aanwezig) de concernrapportage worden samengevoegd in de EED rapportage. Als laatste stap moet de rapportage worden ingediend bij de RVO. Indien gewenst helpen onze consultants u natuurlijk ook bij het indienen van de rapportage.

Onze ervaren consultants

In 2020 hebben onze consultants voor ruim 30 organisaties EED Energie-audits uitgevoerd. We hebben hierbij zo'n  1000 locaties onderzocht en inhoudelijk geadviseerd. Deze organisaties komen uit verschillende sectoren: de zorg, het onderwijs, de industrie, de retail, gemeenten, provincies en de logistiek. Onze aanpak, zoals beschreven in dit blog, is bij alle opdrachtgevers succesvol toegepast.

vanbeek.com partner in de energietransitie. Onze consultants staan voor u klaar!

Ontdek uw besparingspotentieel met de EED Energie-audit

Onze klanten zijn erg tevreden met de uitkomsten van de energie-audit. Zij hebben nu goed in beeld wat het besparingspotentieel is voor hun organisatie voor de komende jaren. Uit de uitgevoerde EED-onderzoeken is gebleken dat het gezamenlijke besparingspotentieel van onze grootste klanten maar liefst 12 miljoen euro is. Zij werken de komende jaren naar een energiebesparing van 67 miljoen kWh elektra en 11 miljoen m3 aardgas. Het besparingspotentieel varieert tussen de 5 en 30%; waarbij 15% het gemiddelde is.

Het in beeld hebben van uw besparingspotentieel is natuurlijk een mooie stimulans om de EED Energie-audit uit te voeren.

Hulp nodig?

Heeft uw organisatie nog niet voldaan aan de auditplicht, dan is de kans groot dat u binnenkort hierop wordt aangesproken door de RVO. Voorkom handhaving en ga vandaag nog aan de slag met uw audit. Heeft u hulp nodig of wilt u meer weten over de EED Energie-audit, neem dan contact met ons op. Maak een afspraak via 026 312 70 00 of via info@vanbeek.com. We helpen u graag!

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.