energiemonitoring industrie

Voorwaarden voor een effectief energiemanagementsysteem

Goed energiemanagement zorgt niet alleen voor energiebesparing, maar het geeft ook belangrijke informatie over de toestand of gezondheid van een machine of installatie. Waarmee moet je rekening komen om te komen tot een dergelijk energiemanagementsysteem?

Er wordt meer geïnvesteerd in energie-efficiëntie. Zowel de klanten, werknemers als maatschappij verwachten steeds vaker van bedrijven dat ze duurzaam ondernemen. Ook de wetgeving en handhaving wordt strenger. Toch kan energie-efficiëntie in de maakindustrie nog veel beter, stelt Ton van Ewijk, projectleider bij adviesbureau Van Beek, gespecialiseerd in integraal energiemanagement. ‘Energie-efficiëntie is in de meeste maakbedrijven nog niet intrinsiek geborgen. Veel bedrijven zien het nemen van energiebesparende maatregelen als een verplichting waar ze zo weinig mogelijk tijd, geld of energie in willen stoppen. Zonde, als je bedenkt dat energie aan de basis ligt van alles.’

De invoering van een goed energiemanagementsysteem zorgt immers niet alleen voor energiebesparing. Van Ewijk: ‘Het kan ook een indicator zijn om de gezondheid van een proces of machine te herkennen. Je kunt een soort vingerafdruk maken van het energieverbruik dat hoort bij een optimaal functioneren van machines of processen. Is het energieverbruik op een gegeven moment aanzienlijk hoger dan de nulmeting bij eenzelfde productiecapaciteit, dan kan dit wijzen op de noodzaak om onderdelen te vervangen of onderhoud in te plannen voordat een storing optreedt. Monitoringssystemen kun je tegenwoordig zo instellen dat ze automatisch meldingen genereren wanneer bepaalde waarden worden overschreden.’

Randvoorwaarden voor de implementatie van effectief energiemanagement

Goed energiemanagement levert veel voordelen op. Maar hoe kom je daar? Daarvoor zijn drie pijlers belangrijk, zo stelt van Ewijk: Proces & Organisatie, Techniek & Haalbaarheid en Monitoring Services.

1) Proces & Organisatie

Een belangrijke voorwaarde voor effectief energiemanagement is een goede organisatie. ‘Het management moet commitment tonen en erop toezien dat er intern voldoende uren en resources beschikbaar zijn om ermee aan de slag te gaan. Er zal in eerste instantie zowel tijd als geld in energiemanagement moeten worden gestopt, voor het zich uitbetaalt. Daarnaast moet het bewustzijn bij werknemers en hun betrokkenheid groeien. Je kunt nog zoveel investeren als je wilt, maar als er geen beleid is opgesteld om er ook naar te handelen, verbruik je nog steeds meer energie dan nodig. Denk bijvoorbeeld aan een investering in ledverlichting die nog steeds blijft branden wanneer er niemand aanwezig is. Het zijn uiteindelijk de mensen die verantwoordelijk zijn voor het overmatig energieverbruik en het zijn ook diezelfde mensen die verantwoordelijk zijn voor het behalen van de besparingen.’

2) Techniek en haalbaarheid

Naast een goed management, is de keuze voor de juiste techniek erg belangrijk. ‘Er is ontzettend veel op de markt verkrijgbaar wat kan leiden tot energiebesparing. Echter, niet elke techniek is zinvol voor elk bedrijf. Daarom is het aan te bevelen om niet alleen de techniek te bekijken maar ook meteen te onderzoeken wat een oplossing aan rendement zal hebben. Neem een frequentieomvormer. Deze is pas zinvol wanneer er sprake is van een vaak wisselende capaciteit. Draait een pomp bijvoorbeeld bijna altijd maximaal, dan heeft de investering in een frequentieomvormer weinig effect. Bij een analyse zie je hoeveel en hoe vaak sprake is van fluctuatie en weet je of en wanneer het zinvol is om in frequentieomvormers te investeren. Je moet dus altijd eerst onderzoeken of een techniek haalbaar en zinvol is.’ Dit vergt enige voorkennis. ‘Heb je geen energie-expert in huis, dan kun je externe ondersteuning zoeken. Samen met iemand die productie- en proceskennis heeft en het gedrag van machines tijdens de productie kent, kun je tot belangrijke inzichten komen.’

3) Monitoring Services

Monitoring services is een derde voorwaarde voor integraal energiemanagement. ‘Met monitoring kun je zien waar en hoeveel energie wordt verbruikt en op welke plekken verbetermogelijkheden zijn. Door deze informatie vervolgens in heldere dashboards te visualiseren, kan de informatie worden gedeeld met de belangrijkste stakeholders. Met deze kennis kan een actieplan worden opgesteld, zodat het niet alleen bij een vaststelling blijft. Geleidelijk aan wordt steeds meer inzicht verkregen in de gedragspatronen van een fabriek waardoor je ook latere investeringen kunt onderbouwen met data. Je kunt tenslotte je euro’s maar één keer uitgeven, dus kun je dit beter op de juiste manier en in de juiste volgorde doen.’

Integraal Energiemanagement

Dit is blog 2 uit een serie van 5. Lees ook blog 1: Misvattingen rond energie efficiency

De auteur van dit artikel is Evi Husson, van PT Industrieel Magazine. Bron: PT Industrieel Magazine

 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.