Vrijstelling EED audit

Vrijstelling voor EED energieaudit

Vrijstelling voor EED energieaudit?

maandag 24 juli 2017

Sinds medio 2015 verplicht de Nederlandse Overheid circa 6000 grotere organisaties tot het uitvoeren van structureel onderzoek naar energiebesparing. Deze verplichting komt voort uit de tijdelijke regeling de European Energy Directive 2012/27//EU, of kortweg EED genoemd. De uitvoering van een EED energie-audit is daarmee verplicht gesteld.

EED energie-audits zijn elke vier jaar verplicht voor de volgende ondernemingen:

  • bedrijven die 250 personen/fte of meer in dienst hebben, óf
  • bedrijven met een jaaromzet groter dan €50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan €43 miljoen

Vrijstelling?

Er zijn gevallen waarin u vrijstelling kunt krijgen voor het verplicht uitvoeren van een EED energie-audit. Indien uw bedrijf of Gemeente al deelneemt in een project waarbij energie-audits worden uitgevoerd dan kunt u mogelijk een (deel)vrijstelling verkrijgen voor de EED energie-audit.

Volledige vrijstelling van de energie-audit is van toepassing wanneer:

  • uw bedrijf beschikt over een energiemanagementsysteem ISO 50001 of ISO 14001 aangevuld met de module 14051.

Geheel of gedeeltelijke vrijstelling wordt ook verleent wanneer:

  • uw bedrijf na 5 december 2011 een energie-audit overeenkomstig artikel 2.15, lid 2 Activiteitenbesluit Wet milieubeheer heeft opgesteld dat voldoet aan de voorschriften van de tijdelijke regeling.
  • uw bedrijf valt onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit, Wet milieubeheer (dit zijn de zogenoemde categorie A en B bedrijven) en die de erkende maatregelenaanpak toepassen. RVO geeft aan  aangegeven uit welke onderdelen de energie-audit in dit geval dient te bestaan.
  • uw bedrijf in het bezit is van een keurmerk dat kan worden gezien als een geheel of gedeeltelijke invulling van de EED auditplicht. Op de website van RVO vindt u een overzicht van deze keurmerken en bijbehorende (gedeeltelijke) vrijstellingen.

Let op: een deel van de MJA3 en MEE bedrijven moeten ook een auditverslag indienen. U heeft hiervoor de tijd tot 31 december 2020.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.