Warmetruiendag 2019 Van Beek doet mee

Van Warmetruiendag 2019 naar elke dag bewust energie besparen met energiemonitoring

Vandaag vrijdag 16 februari is het weer Warmetruiendag. En ook bij Van Beek staat de thermostaat een graad lager. Dit doen wij vooral voor de bewustwording. Samen staan wij een dag stil bij ons eigen verbruik en het comfortabele binnenklimaat dat iedere dag weer als vanzelfsprekend wordt ervaren.

vrijdag 15 februari 2019 - Nathalie van der Weijde

“Ik vind het best koud nu.” “Staat de thermostaat wel echt een graad lager?”

Bepakt met vesten, dikke truien en sommigen zelfs met gevoerde laarzen hadden de meeste collega’s zich prima voorbereid op een koudere dag. Er is voor vandaag lenteachtig weer voorspeld en de temperatuur buiten zou voor het eerst weer dubbele cijfers laten zien. De verwachting was daardoor dat de kou van een graadje lager wel mee zou vallen. Toch hoor ik nu al , het is net voor de middag, dat mensen, na enkele uren werken, het voelbaar kouder is vandaag. Dat valt voor enkelen onder ons dus een beetje tegen. Maar, over het algemeen zijn de reacties toch overwegend positief. Een enkele collega twijfelt zelfs of de temperatuur wel echt lager is dan normaal.

Warmetruiendag 2019 Van Beek doet mee

Toelichting van onze gebouwbeheerder en collega Ruud Gelten

Onze gebouwbeheerder licht toe: “Door de koude ochtend hadden de radiatoren ’s-ochtends een prettige temperatuur, waardoor je nauwelijks merkt dat de luchttemperatuur lager ligt. Het contrast tussen binnen/buiten is dan voldoende groot voor een prettige ervaring bij binnenkomst van het gebouw. De lagere luchttemperatuur speelt pas later op de dag een rol, als de radiatoren niet meer stralen. Een warme trui is dan voor veel mensen voldoende voor een comfortabele ervaring van het binnenklimaat.”

Laag energieverbruik door efficiënte monitoring

Het energieverbruik van ons pand is door efficiënte monitoring en beheer al volledig geoptimaliseerd en enorm laag. Hierdoor stookt Van Beek al jaren enorm weinig in vergelijking met soortgelijke kantoorpanden. Energie besparen is de beste CO2 reductie! Eenvoudig starten met kunt u met de EBS tool.

Weten wat u bespaart tijdens Warmetruiendag? Vul de business case in!

Warmetruiendag businesscase

Benieuwd wat uw bedrijf bespaard heeft tijdens Warmetruiendag? Vul dan de Warmetruiendag businesscase -uiteraard vertrouwelijk- in. U krijgt inzicht in uw winst en besparingen in slechts 9 vragen! Met de business case heeft u inzicht in 3 soorten winst, specifiek voor uw bedrijf: de maatschappelijke, financiële en klimaatwinst. Van Beek heeft dit rekenmodel voor Klimaatverbond, de organisator van Warmetruiendag, ontwikkeld. Ook kunt u berekenen hoeveel medewerkers u, met uw besparing, kunt voorzien van een lekkere warme trui! De businesscase vindt u op de website van Warmetruiendag.

Terugblik 2018: Wat was het effect van Warmetruiendag op het energieverbruik van Van Beek?

Vorig jaar heeft Van Beek na Warmetruiendag het verbruik met uw gedeeld. Hieronder leest u het verslag van onze gebouwbeheerder van na Warmetruiendag 2018. Een verslag en analyse van collega energieadviseur Ruud Gelten.

Het energiegebruik en de besparingen zijn te bepalen op basis van de energiedata. De data van ons gebouw is weergegeven in de onderstaande grafieken.

Figuur 1: Gebruik van aardgas per dag over een periode van drie weken (22 januari – 11 februari)

Aardgasverbruik per dag warme truiendag 2018

Figuur 2: Uitsnede met gebruik van aardgas per uur (1-5 februari)

In de grafieken zijn diverse interessante zaken te onderscheiden:

  • Het energiegebruik op donderdag 1 februari was hoger dan normaal, wegens een extra avondopening van ons pand. Waar het pand normaal sluit rond 18:00 uur, bleef de verwarming actief tot 22.00 uur.
  • De avondopening heeft minimale invloed gehad op het verbruik gedurende warme truiendag. Deze conclusie is afgeleid aan de opstartpiek aan het begin van de dag, die bijna gelijk was aan de voorgaande dag. Hierdoor kan worden gesteld dat de verbruiken van de volgende dag minimaal zijn beïnvloed door de avondopening.
  • Op 2 februari was het warme truiendag. Het gasgebruik was significant lager dan normaal. De daling is vooral te wijten aan het lagere temperatuursetpoint.
  • In de avond van zaterdag 3 februari werd de minimale weekendtemperatuur bereikt (13 °C). Vanaf dat moment is gas gebruikt om het pand op deze temperatuur te houden.
  • In de nacht van zondag op maandag was sprake van een vervroegde opstart van de verwarming, om het pand maandag om 08:00 uur weer terug naar 21 °C te brengen.

Op basis van een verlaging van 2 °C is een besparing gemeten van 5-10%. De energie die nodig was om het pand de dag erna weer op te warmen is hierbij verrekend.

 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.