EED Energie-audit

Onze consultants bieden ondersteuning bij de uitvoering van de EED Energie-audit. Dit jaar zijn ook ondernemingen die vallen onder MJA/MEE convenanten, verplicht om een EED-auditverslag in te dienen. Uiterlijk op 31 december 2020 moet dit verslag binnen zijn bij RVO.

maandag 2 maart 2020

Met de EED Energie-audit verzamelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om de vier jaar informatie over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming. Een energie-auditverslag moet digitaal worden ingediend bij de RVO.  Het auditverslag van bedrijven die dit jaar voor het eerst vallen onder deze plicht, moeten uiterlijk op 31 december 2020 ingediend zijn.

Wat is de EED Energie-audit? 

Een EED Energie-audit is een wettelijke verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Is mijn onderneming auditplichtig? Wetchecker Energiebesparing

Of uw onderneming inderdaad EED Energie-auditplichtig is, kunt u ook nagaan via de Wetchecker energiebesparing. Deze geeft een onafhankelijk inzicht in de energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven. 

Bedrijven MJA/MEE nu ook EED Energie-audit plichtig

Sinds kort moeten ook de EED Energie-auditplichtige bedrijven die vallen onder de MJA- en MEE-convenanten een auditverslag indienen. Dit moeten zij uiterlijk op 31 december 2020 doen. Tot dusver waren deze bedrijven vrijgesteld van de audit, maar de convenanten lopen af.
Tip! Van Beek helpt al veel MJA/MEE bedrijven. Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact op met onze consultant.

Van Beek ondersteunt bedrijven bij uitvoering EED Energie-audit.

Alternatieve invulling EED Energie-auditplicht

Sommige ondernemingen hoeven geen EED Energie-auditverslag in te dienen, omdat zij al op alternatieve wijze invulling geven aan de EED Energie-auditplicht. Het gaat om:

  • ondernemingen die een Europees of internationaal gecertificeerd energiebeheersysteem toepassen, om precies te zijn ISO 50.001 of ISO 14001 in combinatie met ISO 14051. Dergelijke ondernemingen voeren immers al een energie-audit uit;
  • bedrijven met een keurmerk dat door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat erkend is. Dit keurmerk moet betrekking hebben op de gehele onderneming.

EED Energie-auditverslag

Een EED Energie-auditverslag bestaat uit:

  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming;
  • een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.
  • U dient het verslag in via mijn.rvo.nl

Erkende maatregelen

In het EED Energie-auditverslag neemt u een lijst op met besparingsmaatregelen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de Erkende Maatregelen Lijsten (EML). Deze geven echter geen volledig beeld van alle mogelijke besparingsopties. Gebruik de EML daarom uitsluitend voor het onderdeel van de audit waarin u aangeeft welke maatregelen rendabel zijn. En beschrijf daarnaast welke maatregelen er nog meer mogelijk zijn binnen de 4 te auditen categorieën: processen, gebouwen, utilities en vervoer. 

Voordelig investeren en lagere energiekosten

Wanneer u de maatregelen uit de EED Energie-audit neemt, verlaagt u de energiekosten van uw bedrijf. Bovendien kunt u fiscaal voordelig investeren in diverse energiezuinige technieken en duurzame oplossingen via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ook kan de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie interessant voor u zijn.

Hulp nodig bij uw EED Energie-audit

Van Beek helpt veel bedrijven en instellingen met de uitvoering van de EED Energie-audit. Onze consultants zijn altijd op de hoogte van de laatse wet- en regelgeving en werken met u aan het beste resultaat. Neem contact op met onze consultant voor meer informatie.

Bron: website RVO 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.