Gemeente Amsterdam - Van Beek

Energieaudits voor Gemeente Amsterdam

Van Beek voert EED energieaudits uit voor een groot aantal panden voor de gemeente Amsterdam. In deze gewonnen aanbestedingsopdracht onderzoekt Van Beek panden variƫrend in grootte van 100 tot 20.000 m2. De gebouwen liggen verspreid over heel Amsterdam.

woensdag 7 juni 2017
Gemeente Amsterdam heeft een aanbesteding uitgeschreven voor het uitvoeren van een energieaudit voor  gebouwen verspreid over heel Amsterdam. Van Beek heeft op deze aanbesteding ingeschreven en de opdracht gewonnen. 

De panden die Van Beek gaat onderzoeken zijn divers zowel in functie en grootte. Zo onderzoeken wij onder andere scholen, sporthallen, parkeergarages, kantoren, werven, een zwembad en een atelier. Het kleinste pand is minder dan 100m2, het grootste pand ruim 20.000m2. Voor een aantal panden betreft het een EPA-U maatwerkadvies inclusief energielabel, en voor een aantal panden voeren wij een EED energieaudit uit.

Het Amsterdamse duurzaamheidsbeleid is verwoord in het duurzaamheidsprogramma 'Amsterdam Beslist Duurzaam' en richt zich op de volgende pijlers:

• Duurzame innovatieve economie (impuls geven aan nieuwe, innovatieve ontwikkelingen op hetgebied van duurzaamheid)
• Materialen en consumenten (bevorderen kringlopen, afvalpreventie)
• Klimaat en energie (energiebesparing)
• Mobiliteit (bevorderen duurzaam vervoer, waaronder elektrisch)

Van Beek heeft als integraal energiemanagement specialist veel ervaring in het uitvoeren van EED energieaudits voor diverse grote organisaties.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.