Energielabel C officieel verplicht voor kantoren vanaf 2023

De verplichting voor kantoorgebouwen om minimaal energielabel C te hebben is op 2 november 2018 gepubliceerd in het Staatsblad als een wijziging van het Bouwbesluit.

Verplichte energielabel C

De belangrijkste punten samengevat:

  1. Per 1-1-2023 is voor kantoren een energie index van 1,3 of beter verplicht. Dit komt overeen met label C of beter.
  2. N.v.t. voor kantoren die minder dan 50% uitmaken van een gebouw.
  3. N.v.t. als het totale gebruiksoppervlak van kantoordeel plus nevenfuncties minder dan 100 m2 is. Nevenfunctie is bv. een vergaderzaal of bedrijfsrestaurant.
  4. N.v.t. voor monumenten en gebouwen die nog minder dan 2 jaar worden gebruikt.
  5. Wanneer de maatregelen nodig om label C te realiseren een terugverdientijd van meer dan 10 jaar hebben, dan kan worden volstaan met het voor 1-1-2023 treffen van de maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 10 jaar.

Wat moet u nu ondernemen om uw kantoor in 2023 op energielabel C te krijgen?

Indien u eigenaar of gebruiker van een kantoor bent is het van belang om tijdig na te gaan of het kantoor al aan deze wetgeving voldoet. Als dat niet het geval is moet bepaald worden hoe label C (of beter) het best tijdig gehaald kan worden; met andere woorden wacht niet te lang met het ondernemen van actie. Op onze website vindt u een handig stappenplan om u optimaal voor te bereiden op deze wetgeving.

Heeft u advies of hulp nodig bij het doorlopen van dit traject?

Van Beek kan u ondersteunen bij het opstellen van energielabel(s) voor uw pand(en) en bij het uitvoeren van het stappenplan om te komen tot een energielabel C of  beter. 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.