Wat u moet weten over de Informatieplicht 2019

Onze consultants hebben deelgenomen aan het RVO webinar 'Informatieplicht energiebesparing' van dinsdag 11 december. Het webinar was zeker interessant. Hierbij een kort verslag met enkele belangrijke punten.

donderdag 13 december 2018

Waarover gaat de informatieplicht?

De overheid verplicht bedrijven om aan te geven hoever ze zijn met het realiseren van energiebesparende maatregelen. Hierbij wordt uitgegaan van zogenaamde Erkende Maatregellijsten die door de overheid zijn opgesteld.

eLoket opent januari 2019

Vanaf januari 2019 kunt u digitaal aangifte doen via het eLoket van de overheid (RVO). De website waar u uw gegevens over energiebesparende maatregelen invult, om te voldoen aan de informatieplicht, is vanaf dan toegankelijk. De formulieren in het eLoket zijn toegankelijk met een eSleutel. De eSleutel dient u zelf aan te vragen.

Hoe voldoet u aan de informatieplicht?

U heeft voldaan aan de informatieplicht wanneer u uiterlijk op 1 juli 2019 uw digitale aangifte heeft gedaan via het eLoket.

Hoe wordt gecontroleerd of bedrijven voldaan hebben aan de informatieplicht?

De overheid heeft een database opgesteld met alle bedrijven die vallen onder de informatieplicht. Naast uzelf hebben de toezichthouders van de Omgevingsdiensten en andere handhavende partijen toegang tot uw ingediende informatie. Bent u te laat met indienen, dan komt u op een zwarte lijst. U riskeert een dwangsom voor elke maand dat u niet voldoet.

Voor wie geldt de informatieplicht?

Voor alle bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar en/of 25.000 m3 gas per jaar, geldt de informatieplicht. 19 branches vallen in deze doelgroep, waaronder zorginstellingen, kantoren, gemeentelijk vastgoed, onderwijsinstellingen en bedrijven met een of meer bedrijfshallen. Vanaf 2013 moeten bedrijven met een hoog energieverbruik al voldoen aan de energiebesparingsplicht vanuit de Wet Milieubeheer (Wm). Om bedrijven en handhavers te helpen heeft de overheid Erkende Maatregelenlijsten (EML’s) opgesteld. Dit zijn lijsten met energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar die bedrijven kunnen inzetten om de verplichte energiebesparing te realiseren. Met de informatieplicht moeten bedrijven de overheid informeren welke erkende maatregelen zij al hebben uitgevoerd.

Uitzonderingen in de doelgroep

MJA3 deelnemers zijn vrijgesteld van de nieuwe informatieplicht. Vanuit de MJA3 moeten zij al verplichte rapportages indienen (jaarlijkse MJA monitoring). Een andere uitzondering is gemaakt voor organisaties die vallen onder de EED-verplichting. Zij krijgen meer tijd om aan de informatieplicht te voldoen. Op uiterlijk 5 december 2019 moeten zij de formulieren in het eLoket hebben ingediend.

Binnenkort meer

Binnenkort vullen wij dit artikel verder aan met voor u belangrijke punten, zoals ‘split incentives’ en de reden waarom de overheid de informatieplicht heeft ingevoerd.

onderwijs modern Van Beek

Advies of ondersteuning nodig?

Van Beek helpt veel bedrijven al bij het voldoen aan de energiebesparingsplicht. Van Beek kan u ook helpen bij de uitvoering van de informatieplicht. Tijdens het webinar werd gevraagd wie de formulieren van de informatieplicht moet invullen. Per bedrijf mag maar één penvoerder dit indienen. Deze indiener mag ook een gemandateerde intermediair zijn, bijvoorbeeld een energieconsultant van Van Beek. Heeft u interesse in ondersteuning of advies, neem dan contact op met ons.

Webinar gemist?

Heeft u het RVO webinar ‘Informatie energiebesparing’ van 11 december gemist? Geen probleem. U kunt het webinar terugkijken via deze link naar RVO.nl.Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.