Urgente signalering: Let op uw energiebudget!

Zakelijk gasverbruik in 2021 is nu al fors hoger dan verwacht.

woensdag 30 juni 2021

Onze consultants zien bij veel klanten dat er in de eerste helft van 2021 aanzienlijk meer gas is verbruikt dan verwacht. Bij een bekende grote universiteit bijvoorbeeld zagen zij dat in de eerste maanden tot en met juni 2021 al 40% extra gas is gebruikt in vergelijking met dezelfde periode van het jaar daarvoor. Voor deze universiteit betekent dat er op dit moment al 75% van het jaarbudget aan gas is verbruikt.

Dit is zeker geen unieke situatie. Het is aan te raden dat, zeker grote organisaties (grootverbruikers), nu al rekening houden bij het mogelijk fors bijstellen van het energiebudget voor (de afrekening van) 2021.

let op uw energiebudget

Is het niet vreemd dat er meer gas is verbruikt, terwijl veel gebouwen tijdens de lockdown leeg stonden?

Het klink in eerste instantie een beetje vreemd, want met name onderwijsinstellingen en kantoren stonden toch een groot deel van het jaar leeg door covid-19? Toch is het echt waar dat ook veel onderwijsinstellingen en kantoren te maken hebben met een hoger gasverbruik dan verwacht. Als dit nu niet wordt gesignaleerd, wordt u mogelijk aan het eind van het jaar verrast door een forse budgetoverschrijding.


gasverbruik in weekdagenprofiel vergelijking 2020 en 2021.
Afbeelding: voorbeeld onderwijsinstelling
Op de afbeelding hierboven ziet u het gasverbruik in een weekdagenprofiel weergegeven van de eerste helft van 2021 en over dezelfde periode in 2020. In de grafiek is met de stippellijn-rechthoek aangegeven wat de openingstijden zijn. Buiten de stippellijn is het verbruik te zien voor en na opening. Links tijdens het opstarten van het verwarmingssysteem en rechts tijdens de afsluiting. Wat opvalt is dat het gemiddelde gasverbruik in 2021 hoger is. Dit is zeker goed te zien als er naar het piekverbruik wordt gekeken. In 2021 ligt de piek op ongeveer 480 en in 2020 lag het piekverbruik op ongeveer 380.

Hoe kan dit?

Er zijn volgens onze consultants drie hoofdredenen te noemen voor dit hoge gasverbruik:

  1. 25% meer koude graaddagen
    Ten eerste is dit gevolg van een lange koude winter. In de eerste maanden van 2021 zijn er 25% meer winterse graaddagen gemeten, in vergelijking met 2020.
  2. 100% ventilatie
    De tweede reden ligt in de mate van ventileren van gebouwen. Als gevolg van de coronamaatregelen moesten gebouwen ook in winterse omstandigheden 100% geventileerd worden. Hierdoor was er extra warmte nodig om de buitenlucht op te warmen. Dit geldt overigens vooral voor gebouwen waar géén warmteterugwinning (WTW) aanwezig is in de ventilatiesystemen, omdat bij WTW een deel van de warmte uit de afgezogen lucht wordt teruggebracht in het gebouw via de ingeblazen lucht. Hierdoor is het warmteverlies bij een systeem met WTW dus minder.
  3. Lage interne warmtelast, door lage bezettingsgraad. 
    Als derde reden wordt de lage bezettingsgraad in gebouwen genoemd. Omdat veel mensen thuis moesten werken, waren er fors minder mensen aanwezig in een gebouw. Hierdoor was de interne warmtelast aanzienlijk lager en moest er extra verwarmd in de gebouwen.

Ons advies voor kleinverbruiker en grootverbruiker

Een (zakelijk) kleinverbruiker kan deze naheffing voor zijn, door nu al het voorschot omhoog bij te laten stellen.

Een grootverbruiker kan nu het best alvast geld reserveren voor deze naheffing. Wacht dit niet af, het extra gasverbruik kan tot een financiële naheffing van tien- tot honderdduizenden euro’s leiden.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over hoe uw organisatie grip kan krijgen en houden op uw energieverbruik? Maak dan een afspraak met één van onze consultants voor een vrijblijvend advies. Van Beek is als specialist in integraal energiemanagement, uw partner voor alle energievraagstukken.  

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.