Gemeenten EBS

Maakt uw gemeente gebruik van een EBS of EMS?

Ook gemeentelijke organisaties hebben te maken met de wettelijk verplichte EBS. Onder meer de sectoren sport en recreatie (zwembaden, sporthallen, et cetera), kantoren en onderwijsinstellingen moeten vanaf 2018 verplicht een EBS toepassen.

dinsdag 3 april 2018

EBS staat voor een Energieregistratie- en Bewaking Systeem en is als (basis) energiemonitoringstool een onderdeel van een EMS, een energiemanagementsysteem. Een EBS helpt organisaties effectief energie te besparen en maakt de besparing bovendien aantoonbaar voor het bevoegd gezag. 

Het inzetten van energiemonitoring (EBS) maakt ook besparingsmogelijkheden zichtbaar. Met een EBS gaat uw gemeente (meer) energie besparen!

Wilt u vrijblijvend kennismaken met Van Beek?

Elke 2de dinsdag van de maand: Koffieochtend energie management systemen EMS

Onze dienstverlening aan gemeenten 

Veel gemeenten en andere overheidsorganisaties maken gebruik van onze dienstverlening op het gebied van energiemanagement, energiemonitoring en energieadvies (o.a. energieaudits, benchmarken en duurzaamheidsonderzoek). Van Beek helpt overheidsorganisaties op weg naar meer duurzaamheid, door het realiseren van maatschappelijk en financieel verantwoord energieverbruik. Lees hier meer over onze dienstverlening aan gemeenten.

Gemeenten EBS

Onze duurzame samenwerking met Klimaatverbond

Sinds 2012 werkt Van Beek samen met Klimaatverbond Nederland aan mooie bewustwordingsprojecten op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat. Wij ondersteunen onder meer de Energy Battle en Warmetruiendag. Daarnaast hebben wij meegewerkt aan een onderzoek naar energiemonitoring en energiemanagement onder leden van Klimaatverbond.

Onze samenwerking met Klimaatverbond ligt geheel in lijn met de duurzame missie van onze organisatie. Met onze expertise en dienstverlening werken wij elke dag aan het verduurzamen van organisaties en dragen wij bij aan het versnellen van de energietransitie.

Klimaatverbond

Informatie Klimaatverbond Nederland

 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.