MJA3 monitoring

MJA 3 monitoring over 2017

Neemt uw bedrijf deel aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie (MJA 3)? Dan is het zaak om voor 1 april 2018 de jaarlijkse MJA 3 monitoringsdata aan te leveren bij RVO via het e-MJV.

vrijdag 12 januari 2018
MJA3 monitoring

Neemt uw bedrijf deel aan de Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie (MJA 3)? Dan is het zaak om voor 1 april 2018 de jaarlijkse MJA 3 monitoringsdata aan te leveren bij RVO via het e-MJV.

Deze data geven inzicht hoe het energiegebruik is gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar en wat hiervoor de redenen zijn. Ook wordt aangegeven in hoeverre geplande maatregelen uit het EEP (Energie-efficiëntie Plan) zijn uitgevoerd en in hoeverre energiemanagement is geïmplementeerd.

Strengere eisen

De laatste jaren wordt er – ook bij niet MJA deelnemers – meer en strenger gehandhaafd op het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van energie. Het bevoegd gezag (Omgevingsdiensten en gemeentes) en RVO zijn dan ook kritischer geworden bij het beoordelen en goedkeuren van EEP’s en monitoringsdata. Daarbij ligt de focus op een goede opzet en borging van energiemanagement. Het is daarom belangrijk om voor 1 april 2018 eventuele tekortkomingen in uw energiemanagement aan te pakken.

De voordelen van energiemanagement

Naast de verplichting vanuit MJA 3 brengt een praktische vorm van energiemanagement uw bedrijf veel: het energieverbruik beheersen, controleren en reduceren, op kosten besparen, in projecten de juiste stappen zetten, voldoen aan de wettelijke verplichtingen en voorbereid zijn op de toekomst! Een integrale aanpak levert daarbij veel meer op dan een ad hoc aanpak zonder samenhang.

Ondersteuning door Van Beek

Wanneer u ontzorgd wilt worden bij de MJA monitoring of bij het (verder) opzetten van energiemanagement kunnen wij u van dienst zijn. Van Beek verzorgt de energiemonitoring voor veel bedrijven, heeft veel EEP’s opgesteld en ondersteund bij realisatie van maatregelen. Ook hebben wij voor klanten de voorgaande jaren het e-MJV ingevuld en geholpen met het opzetten van energiemanagement.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.