Forse ODE verhoging voor grootverbruik; stimulans voor energiebesparing

De financiering van CO2-reducerende maatregelen gebeurt via de energierekening van gezinnen en bedrijven met de opslag duurzame energie (ODE). Het kabinet vindt dat iedereen een eerlijke bijdrage aan de energietransitie moet leveren en heeft daarom in 2020 het aandeel dat bedrijven bijdragen aan de ODE verhoogd van 1/2 naar 2/3. Deze verhoging wordt volledig opgehaald in de hoogste schijven (3e en 4e schijf) en wordt daarmee betaald door grootverbruikers, zoals de industrie. De industrie draagt tot en met 2030 in totaal ruim 5 miljard euro bij aan ODE.

effectief energiemanagement Van beek

In 2020 +110% ODE gas t.o.v. 2019

Voor grootverbruikers was op de energiefactuur van januari 2020 al een opvallend hoger ODE bedrag te zien. Door zelf te rekenen met de nieuwe tarieven is te zien dat een grootverbruiker met een gasverbruik van 3 miljoen mgas in 2020 zo’n 112% meer moet afdragen in vergelijking met 2019. Op jaarbasis gaat het om een bedrag van € 75.000,- aan ODE ten opzichte van € 35.500,- in 2019. 

ODE milieutarieven 2020

In 2020 +300% ODE elektriciteit t.o.v. 2019

De ODE stijging voor grootverbruikers elektriciteit is nog een stuk groter. Uit onze berekening met de nieuwe tarieven is te zien dat een grootverbruiker met een elektriciteit verbruik van 30 miljoen kWh bij de nieuwe ODE tarieven in 2020 zijn ODE bijdrage ziet stijgen met 300% t.o.v. 2019. Het gaat in dit voorbeeld op jaarbasis om een bedrag van € 214.000,- in 2020 ten opzichte van € 81.000,- in 2019.

ODE elektriciteit tarief 3 2020

Bron afbeelding en tarieven: milieubelasting op belastingdienst.nl

SDE+ openstellingsronde vanaf 17 maart

De industrie draagt  tot en met 2030 in totaal ruim 5 miljard euro bij aan ODE. In dezelfde periode ontvangt de industrie bij benadering 2 miljard euro uit de verbrede regeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+. De overheid biedt deze regeling om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. De openstellingsronde van de SDE+ loopt van 17 maart tot en met 2 april 2020. (bron RVO.nl)

Energie stoppen in energiebesparing!

Van Beek heeft veel grote organisaties als klant, waaronder de industrie. Onze consultants kunnen organisaties zeer goed ondersteunen met effectief energiemanagement. Met actuele kennis van wetgeving (energiebelasting en subsidiemogelijkheden) en technische kennis van (duurzame) installaties en energiemonitoring helpen wij grote organisaties om structureel fors energie te besparen. De recente (zeer) forse ODE stijging zou voor grootverbruikers een stimulans moeten zijn om alle energie te stoppen in energiebesparing. 

Advies of ondersteuning nodig?

Heeft u advies nodig naar aanleiding van de tariefverhoging ODE of vragen over SDE+? Of wilt u meer weten over effectief energiemanagement? Neem dan zeker contact met ons op. Van Beek helpt u graag!   

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.