Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m2 BVO (bruto vloeroppervlakte) in Nederland een energielabel C of hoger hebben. Voor eigenaren en huurders van kantoorpanden is het van belang tijdig op deze verplichting in te spelen. Bereid u goed voor met het stappenplan dat wij voor u hebben opgesteld.

De verwachting is dat voor panden die nu een label D, E of F hebben label C gerealiseerd kan worden zonder bouwkundige aanpassingen. Voor panden met label G zullen wel bouwkundige aanpassingen, zoals vervanging van de beglazing, nodig zijn. De terugverdientijd van de maatregelen die nodig zijn ligt gemiddeld tussen de 3 en 6,5 jaar.

Doordat de sanctie bij niet nakomen het uiteindelijk niet meer mogen gebruiken als kantoor is, worden leegstaande/te transformeren/te slopen kantoren ontzien.

Voor eigenaren en huurders van kantoorpanden is het van belang tijdig op de 2023 energielabel C verplichting in te spelen. Dit omdat kantoren verplicht energielabel C in 2023 moeten hebben. Wij stellen voor om hiervoor de volgende stappen te volgen:

 1. Energielabel opstellen
  Dit is van belang indien voor uw kantoorpand nog geen energielabel is opgesteld. Het geeft aan of u al aan de verplichting van een energielabel C voldoet, of nog maatregelen moet nemen. Maar ook als uw huidige label voor of rond het jaar 2023 verloopt is het wenselijk tijdig een nieuw label op te laten stellen. De methodiek voor bepaling van het label is namelijk sinds 2008 gewijzigd. Hierdoor kan een nieuw label voor een pand afwijken van het eerder opgestelde label.   
 2. Maatwerkadvies
  Als uw huidige energielabel slechter is dan energielabel C, kan met een maatwerkadvies in kaart worden gebracht met welke combinaties van maatregelen een label C behaald kan worden.
 3. Monitoring en energie analyse
  Het maatwerkadvies focust op gebouwgebonden maatregelen die van invloed zijn op het label. In de praktijk blijken er daarnaast vaak quick wins mogelijk door optimalisatie van de regeling van klimaatinstallaties. Deze kunnen in kaart gebracht worden door analyse van energie monitoringsdata en een controle van de instellingen in het gebouwbeheersysteem (GBS).
  Door ook dit te onderzoeken kunnen vaak forse besparingen worden gerealiseerd met lage investeringen. Deze besparingen kunnen gebruikt worden om de gebouwgebonden maatregelen (deels) te financieren.
 4. Roadmap energielabel C plan
  Op basis van het Maatwerkadvies en eventueel aanvullend onderzoek kan een roadmap worden opgesteld om tijdig de gewenste verbeteringen te realiseren. Daarbij is het zaak om maatregelen zoveel mogelijk te koppelen aan natuurlijke momenten. Bijvoorbeeld verbetering van de dakisolatie op het moment dat vervanging van de dakbedekking nodig is.
  Het MJOP (Meerjarenonderhoudsplan) is hierbij dus een belangrijk aspect. In geval van een pand met een eigenaar en huurder(s) moet ook overeenstemming bereikt worden over de te nemen maatregelen en verdeling en verrekening van de bijbehorende kosten en besparingen.    
 5. Realisatie
  Tijdens realisatie van de roadmap is het van belang om te monitoren of de maatregelen ook de verwachte besparingen opleveren. Met name bij installatietechnische aanpassingen is dit van belang, omdat besparingen afhankelijk zijn van goed beheer en optimale instellingen van deze installaties.   

Van Beek heeft ruime ervaring met alle hierboven genoemde stappen. Heeft u advies nodig neem dan contact op met Van Beek. 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.