Vijf tips voor energiezuinig koelen op warme dagen

Vandaag 19 juni 2017 is het een erg warme dag in Nederland. Veel koelinstallaties maken hierdoor overuren en boven de 30°C neemt het energiegebruik met 2% per graad toe. Dit extra vermogen en gebruik vindt u straks terug op uw energierekening. Daarnaast heeft de productiviteit van uw personeel te leiden onder de warmte. Van Beek geeft u enkele tips om uw koelinstallatie in deze warme dagen energiezuiniger te gebruiken.

Thermometer

Tip 1: Houd in een gekoeld kantoor ramen gesloten

Vaak worden ramen en deuren geopend om kantoren extra te ventileren. De lucht voelt tijdelijk kouder aan, maar introduceert een warmere lucht dan die door de koelinstallatie extra moet worden afgekoeld. Bij sluiten van ramen wordt de opgewekte koude vaak hergebruikt door de ventilatiesystemen en is daardoor energiezuiniger. Een frisse wind door uw gebouw door de ramen te openen kan als aangenaam worden ervaren, maar kan eveneens een grote hoeveelheid warmte het gebouw inbrengen. Het gebruik van een ventilator kan in dit geval ook voor verkoeling zorgen. De snelheid van de lucht is immers van invloed op de gevoelstemperatuur van de lucht.

Tip 2: Beperk elektrische apparatuur

Elektrische apparatuur zet uiteindelijk al het vermogen om in warmte. Door het elektriciteitgebruik te beperken, zal dus ook de warmtelast in uw gebouw afnemen. Schakel dus apparatuur uit die u niet gebruikt, of plaats apparatuur met grote vermogens in een ruimte waar u geen last hebt van de warmteontwikkeling.

Tip 3: Maak gebruik van zomernachtventilatie

Ventileer uw gebouw met koele buitenlucht in de nachten en/of ochtend. Vooral gebouwen met veel massa accumuleren veel warmte. De massa van het gebouw werkt als een warmtebuffer, maar zal na enkele warme dagen verzadigd raken. Het ventileren met koele buitenlucht kan dit buffer weer ontladen. Let er wel op dat ventilatie tijdig wordt beperkt of stopgezet, zodra de buitentemperatuur de ruimtetemperatuur overstijgt.

Enkele voorwaarden:

Buitentemperatuur moet >15°C zijn.
Ruimtetemperatuur moet (bij aanvang) minimaal 23°C of hoger zijn.
Verschil tussen binnen- en buitentemperatuur moet groter zijn dan 3°C.
Ventilatietijd tussen twaalf en zes uur in de nacht.
Ruimtetemperatuur mag niet onder de 20°C zakken.
Als uw gebouw een dergelijke goedkope regeling niet heeft, dan mist u al snel 10-20% per jaar aan besparing op de energiekosten die u gemiddeld voor koeling kwijt bent.

Tip 4: Koelen met water

Door de hoge buitentemperaturen is de kans op storing latent aanwezig. Condensordrukken
bereiken maximum waarden waardoor de installatie wordt uitgeschakeld. Hierdoor komt u zonder koeling te zitten en dit geeft risico's bij de bedrijfsvoering.

Zweten helpt je lichaam te koelen. Bij het verdampen van water wordt namelijk energie (warmte) onttrokken aan de omgeving (je huid). Op dezelfde wijze kan het sproeien van water op bijvoorbeeld het dak van uw gebouw de oppervlakte temperatuur van de constructie doen dalen. Het is hierbij van belang dat er niet teveel water op het dak blijft staan, zodat het water snel kan verdampen.

Dit effect werkt ook goed om energie te besparen of de capaciteit van koelinstallatie te vergroten. Door de condensorunit te besproeien kan de koelinstallatie relatief makkelijker de warmte kwijt aan de omgeving. Voorkom wel dat u hierbij water in de (elektrische) aandrijving van ventilatoren sproeit.

Tip 5: Vervangen koelinstallatie

Nieuwe koelinstallaties worden ontworpen op een buitentemperatuur van minimaal 32°C en zijn in zijn geheel energiezuiniger door de wijze van regelen en afstemming van de compressoren. Bij vervanging kan ook worden overwogen over te stappen op een warmtepomp, en daarmee uw gebouw nog energiezuiniger te verwarmen. Hiermee slaat u twee vliegen in één klap.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.