Op 2 februari 2018 was het warme truiendag. Reden voor Van Beek om de thermostaat 2 graden naar beneden te draaien. Niet alleen voor de energiebesparing, maar vooral voor de bewustwording van onze werknemers. Om eens een dagje stil te staan bij ons eigen verbruik en het comfortabele binnenklimaat dat iedere dag weer als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

Ervaringen van de gebouwbeheerder

Bepakt met vesten en dikke truien hadden alle collega’s zich voorbereid op een koude dag. De uiteindelijke ervaring was vooral positief. Sommige collega’s twijfelden zelfs of de temperatuur écht wel lager was dan normaal.

De gebouwbeheerder licht toe: “Door de koude ochtend hadden de radiatoren ’s-ochtends een prettige temperatuur, waardoor je nauwelijks merkt dat de luchttemperatuur lager ligt. Het contrast tussen binnen/buiten is dan voldoende groot voor een prettige ervaring bij binnenkomst van het gebouw. De lagere luchttemperatuur speelt pas later op de dag een rol, als de radiatoren niet meer stralen. Een warme trui is dan voor veel mensen voldoende voor een comfortabele ervaring van het binnenklimaat.”

Energiebesparing

Het energiegebruik en de besparingen zijn te bepalen op basis van de energiedata. De data van ons gebouw is weergegeven in de onderstaande grafieken.
Aardgasverbruik per dag warme truiendag 2018

Figuur 1: Gebruik van aardgas per dag over een periode van drie weken (22 januari – 11 februari)

Aardgasverbruik per uur warme truiendag 2018

Figuur 2: Uitsnede met gebruik van aardgas per uur (1-5 februari)

In de grafieken zijn diverse interessante zaken te onderscheiden:

  • Het energiegebruik op donderdag 1 februari was hoger dan normaal, wegens een extra avondopening van ons pand. Waar het pand normaal sluit rond 18:00 uur, bleef de verwarming actief tot 22.00 uur.
  • De avondopening heeft minimale invloed gehad op het verbruik gedurende warme truiendag. Deze conclusie is afgeleid aan de opstartpiek aan het begin van de dag, die bijna gelijk was aan de voorgaande dag. Hierdoor kan worden gesteld dat de verbruiken van de volgende dag minimaal zijn beïnvloed door de avondopening.
  • Op 2 februari was het warme truiendag. Het gasgebruik was significant lager dan normaal. De daling is vooral te wijten aan het lagere temperatuursetpoint.
  • In de avond van zaterdag 3 februari werd de minimale weekendtemperatuur bereikt (13 °C). Vanaf dat moment is gas gebruikt om het pand op deze temperatuur te houden.
  • In de nacht van zondag op maandag was sprake van een vervroegde opstart van de verwarming, om het pand maandag om 08:00 uur weer terug naar 21 °C te brengen.

Op basis van een verlaging van 2 °C is een besparing gemeten van 5-10%. De energie die nodig was om het pand de dag erna weer op te warmen is hierbij verrekend.

 

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.