Mens en Organisatie Energiemanagement assessment

Energiemanagement assessment

Energiebeleid - een integrale aanpak

Shutterstock 2098381105 (1)

Waarom een integrale aanpak nodig?

In grote organisaties zijn de keuzes die de verschillende afdelingen maken van grote invloed op het totale energieverbruik van de organisatie. Op energiegebied handelt elke afdeling primair vanuit de eigen focus en prioriteiten. Een integrale aanpak van energieverbruik ontbreekt in bijna elke organisatie. Zonder een gecoördineerde aanpak ontbreekt de gemeenschappelijke focus. Inefficiëntie ligt op de loer.

Hieronder staan de verschillende afdelingen binnen een organisatie op een rij, met de werkzaamheden taken en/of prioriteiten van elke afdeling die impact hebben op het energieverbruik:

 

Door afstemming over energie tussen de verschillende afdelingen, wordt veel meer en efficiënter bijgedragen aan het realiseren van energiebesparing, kostenbesparing, het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het vergroten van een duurzame (MVO) uitstraling.

Waarom nu? Organisaties zouden integraal energiemanagement moeten invoeren, omdat:

  • De maatschappelijke context is veranderd en dit is nu de norm.
  • Klanten vragen hierom.
  • Het eigen personeel wil dit.
  • De wetgevende eisen en de handhaving worden steeds strenger.
  • De energietransitie betekent dat er straks geen fossiele brandstoffen meer gebruikt mogen worden.
  • Omdat de energiekosten van gas zullen blijven stijgen.
  • Omdat de economische crisis voorbij is, is het nu tijd is om het bedrijf toekomstbestendig te maken.
  • Omdat het noodzakelijk is om de opwarming van de aarde tegen.

 

Alle argumenten zijn waar. Afhankelijk van de persoonlijke motieven en de situatie sluit het ene argument beter aan dan het andere.

Wat is integraal energiemanagement?

Integraal energiemanagement betekent dat de organisatie vanuit één centrale aanpak het totale energieverbruik structureel gaat optimaliseren. Vanuit één aanpak wordt het energieverbruik beheerd en gecontroleerd, kosten worden gereduceerd, in projecten worden de juiste stappen gezet, de organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen en is voorbereid op haar toekomst!

Wat kan Vanbeek voor organisaties doen?

Maatwerk. Zowel op het gebied van mensen als middelen. Omdat elke klant anders is; iedereen met zijn eigen unieke kenmerken en unieke uitgangssituatie.

Onze dienstverlening kan op twee manieren starten:

  • Of we starten vanuit een actuele energievraag op een deelgebied bij de klant.
  • Of we starten met een energiemanagementscan. We voeren over het gehele werkgebied van energiemanagement een nulmeting uit in de organisatie. Vervolgens stellen wij een inhoudelijk plan van aanpak op.

Onze teambenadering

Vanbeek gelooft in de teambenadering. Voor de uitvoering van de energiemanagementscan en het opzetten en uitvoeren van het plan zetten wij, afhankelijk van de specifiek vraag, altijd de juiste mensen in. We werken met inhoudelijke energieadviseurs, pragmatische organisatieadviseurs, monitoringspecialisten en financieel specialisten. Iedereen neemt zijn eigen kennis en vaardigheden mee. Onze mensen kunnen organisaties tijdelijk of permanent ondersteunen om energiemanagement stapsgewijs, pragmatisch en inhoudelijk vorm te geven.

Wat is een Energiemanagementscan?

Wanneer een organisatie ‘energie’ integraal gaat benaderen, worden inefficiënties voorkomen en zal energie vele malen effectiever worden ingezet. In de praktijk ontbreekt binnen organisaties vaak de diepgaande kennis op deelvlakken (onderdelen) van energiebeheer. Hierdoor worden financiële kansen gemist, zoals bijvoorbeeld subsidies en energiebelasting. Veel besparingskansen worden gemist, doordat “niet naar energie wordt gekeken op de natuurlijke momenten van verandering”. Ook blijkt vaak dat wanneer de juiste kennis wel aanwezig is in de organisatie, deze niet op het juiste moment wordt ingezet of gevonden wordt door collega’s.

Wat is de waarde van een energiemanagementscan?

Een energiescan van de organisatie brengt inzicht in het volledige spectrum van energie. Op eenvoudige wijze wordt hierin weergegeven of de verschillende onderwerpen binnen de organisatie al volledig beheerst worden én waar mogelijkheden tot optimalisatie liggen.


Hoe werkt een energiescan?

Door jarenlange ervaring heeft vanbeek expertise van én inzicht in alle deelgebieden van energiemanagement. Hieronder valt ook inzicht in 'What Good looks like'. Tijdens een energiescan wordt het bedrijf systematisch beoordeeld en wordt het als het ware langs een speciale meetlat gelegd. Er wordt van de verschillende onderwerpen vastgesteld of het wel of niet volledig beheerst is en/of dat er zaken ter verbetering zijn.

In de praktijk betekent dit, dat een team van twee experts met de energieverantwoordelijke binnen de organisatie over de verschillende onderdelen spreekt. Er wordt in samenspraak uitgezocht hoe de verschillende onderdelen geregeld zijn. Dit gaat aan de hand van interviews en gesprekken van maximaal 1 uur per afdeling. In een enkel geval zal het nodig zijn om een korte rondgang over een afdeling te maken.

Wat is het resultaat?

Na afloop van de energiescan zal terugkoppeling worden gegeven aan de contactpersoon. Dit zal zowel mondeling gebeuren, als schriftelijk worden uitgewerkt in een rapport. Na de energiemanagementscan is de vervolgstap dat er een plan ter verbetering wordt opgesteld. Na goedkeuring van dat plan wordt overgegaan tot realisatie en wordt het energiebeheer stap voor stap geoptimaliseerd.

Integraal energiemanagement magazine

Integraal energiemanagement is dé aanpak voor een succesvolle energietransitie! Lees in dit gratis magazine waarom en laat je inspireren door de praktijkvoorbeelden.

Direct aanvragen!
Contact

Wil je meer weten over onze dienstverlening?