Actueel en publicaties Blogs Alles wat u moet weten over het energielabel voor jouw gebouw

Alles wat je moet weten over het energielabel voor jouw gebouw

Kennisblog
07 september 2021
Gebouw Label C 940X400
Een energielabel is een maatstaf voor de energiezuinigheid van een gebouw. In deze blog beschrijven we de ins en outs van het energielabel.

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw in Nederland minimaal energielabel C hebben. Momenteel zijn er nog veel kantoren die nog niet aan deze verplichting voldoen. 38% van de kantoren heeft inmiddels energielabel C of hoger. Van 12% van de kantoren is geregistreerd dat ze dit (nog) niet hebben. Van de helft van alle kantoren is er nog geen energielabel geregistreerd.

Gebouw Label C 940X400

Wat is een energielabel?

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Dit doet het aan de hand van een schaal van G (slechtste) tot en met A++++ (beste). Het label wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur (kWh) per m² per jaar. Naast de energiezuinigheid, geeft het energielabel ook aan welke energiebesparende maatregelen er nog mogelijk zijn in het gebouw. Een energielabel is 10 jaar geldig.

Wanneer is een energielabel verplicht?

Het energielabel is verplicht voor woningen en voor de utiliteitsbouw, waaronder kantoren, scholen en winkels. Deze gebouwen moeten op een transactiemoment (verkoop, verhuur of oplevering) voorzien zijn van een energielabel. Uitzonderingen op deze verplichting zijn er ook. Zo is het energielabel voor gebouwen met een volledige industriële functie niet verplicht. En zijn ook monumentale panden vrijgesteld van de energielabelplicht. Op RVO.nl lees je meer hierover.

Label C verplichting

Naast de verplichting om op transactiemomenten over een energielabel te beschikken, dienen alle kantoren in 2023 te beschikken over minimaal energielabel C. Volgens het RVO betekent de label C verplichting dat kantoren die niet aan de verplichting voldoen niet meer als kantoor gebruikt mogen worden.

 

Specifiek geldt de verplichting voor gebouwen waarbij de kantoorfunctie groter is dan 50% van het totale gebouwoppervlak én minimaal 100 m² is. Vanaf 1 januari 2023 zal het bevoegd gezag handhaven op deze verplichting.

Brief van de overheid over energielabel C ontvangen?

Recentelijk (juli, 2021) hebben veel bedrijven een brief hierover ontvangen van de overheid. In de brief worden kantooreigenaren eraan herinnerd dat zij moeten voldoen aan energielabel C. Er wordt hierin aangeraden om zo snel mogelijk actie hierop te ondernemen door te onderzoeken of zij aan deze wettelijke verplichting moeten voldoen en zo ja, welke energiebesparende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de eisen van energielabel A.

 

Heb je de brief gemist, dan kunnen wij je helpen aan een kopie hiervan. Om te voldoen aan de verplichting, dient jouw kantoor een bepaalde energiezuinigheid halen. Voor label C betekent dit maximaal 225 kWh per m² per jaar. Hoe jouw organisatie dit realiseert, hangt af van de energiezuinigheid van het gebouw nu, zoals aangeduid door het huidige energielabel.

 

Tip! Begin op tijd

Wanneer jouw kantoorpand nog niet over een energielabel beschikt, is het belangrijk om ruim vóór de verplichting van januari 2023 jouw gebouw op te laten nemen. Een labelaanvraag duurt doorgaans een paar maanden, voordat het energielabel daadwerkelijk wordt afgegeven. Ook alle processen voorafgaand aan het verkrijgen van het energielabel, zoals het krijgen van een budget voor een (eventueel) benodigde verbouwing en de verbouwing laten uitvoeren kosten veel tijd. Wacht daarom niet langer en maak alvast een afspraak om dit traject te starten. Zo heb je voldoende tijd om de energiebesparende maatregelen die nodig zijn om naar label C te gaan, uit te voeren.

Hulp nodig?

Beschikt jouw gebouw of beschikken jouw gebouwen nog niet over een energielabel, of verloopt deze binnenkort, dan staan de de consultants van Vanbeek voor je klaar. Naast het opnemen van energielabels, geven wij je ook graag advies op maat over hoe jouw kantoor op een efficiente wijze naar label C kan gaan. Onze adviseurs werken volgens een vast stappenplan (zie hieronder). In het volgende blog 'Naar energielabel C in 2023: ontdek onze aanpak' vertellen wij u graag meer hierover.

Stappenplan Ep U Energielabel 2021 (1)

Zijn één of meerdere van jouw gebouwen nog niet voorzien van een energielabel? Of verloopt jouw energielabel binnenkort? Maak dan snel een afspraak met onze adviseurs, Vanbeek helpt je graag.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?