Actueel en publicaties Blogs Blog: Energiebesparing zonder investering
Energiebesparing zonder investering

Impact verlagen temperatuur op energiekosten

Kennisblog
22 september 2022
Gebouw grafisch

Auteur: Michiel van der Wal, Vanbeek projectleider

De energiekosten zijn elke dag in het nieuws; zowel voor de particulier als voor elke organisatie krijgt dit thema volop aandacht. Iedereen is op zoek naar manieren om energie- en kostenbesparing te realiseren. Mogelijkheden om dit zonder grote investeringen en aanpassingen aan gebouwen/installaties te doen zijn:

  • Het verlagen van de binnentemperatuur (van 21 naar 19 graden in stookseizoen)

  • Minder koelen of niet koelen van werkruimten

  • Het aanpassen van de openingstijden

Wat is het besparingspotentieel van deze maatregelen?

De afgelopen periode vroegen verschillende universiteiten ons wat het besparingspotentieel is van deze maatregelen. Het effect van het verlagen van de kantoortemperatuur naar 19 graden, maar ook het effect van het verkorten van openingstijden van een gebouw en daarnaast het sturen op een zo laag mogelijke basislast, zijn in te schatten uit de bestaande verbruiksprofielen van elektriciteit en aardgas/warmte. Hoeveel besparing dit oplevert zal per gebouw uiteraard verschillen. Maar door de werkelijke meetdata te gebruiken, is het goed mogelijk om een realistisch potentieel per gebouw vast te stellen.

Besparingspercentage van 5%

In een van de uitgevoerde onderzoeken kwam een besparingspercentage op het hele vastgoedportefeuille van circa 5% naar voren door het eerder sluiten van gebouwen. Ook kwam een gemiddeld besparingspotentieel van circa 5% naar voren door het verlagen van de binnentemperatuur van 21 naar 19 graden. In enkele gebouwen waren de besparingen beduidend hoger, terwijl in andere gevallen de besparing beperkt was.

Verlagen basislast

Het verlagen van de basislast, ofwel het structurele verbruik buiten openingstijden, kan in potentie vaak nog meer besparen. Uiteraard is dit afhankelijk van wat de uitgangssituatie in het gebouw is en welke (sluip)verbruikers daadwerkelijk buiten openingstijden aangepakt kunnen worden.

Impact maatregelen

Voor alle maatregelen geldt in principe dat de kosten voor doorvoeren van de maatregelen relatief beperkt zijn en weinig investeringen vereisen. Maar de impact ervan op de gebruikers kan wel heel groot zijn: verminderd comfort, beperktere beschikbaarheid van gebouwen en faciliteiten. Maar in veel gevallen is de bezetting van gebouwen in avonden en weekenden sowieso al beperkt en wordt slechts een klein deel van de gebruikers getroffen, terwijl het energiegebruik significant afneemt.

Verlagen Basislast Voora
Verlagen Basislast Na B

Meer weten over onze dienstverlening? Maak dan een vrijblijvende afspraak met: