Actueel en publicaties Blogs Bodemenergie als onderdeel van de energietransitie
Kennisblog Ronald Wennekes

Bodemenergie als onderdeel van de energietransitie

Kennisblog
19 december 2022
Bodemenergie Systeem 2

De energietransitie vraagt organisaties om na te denken over alternatieven voor de traditionele warmte- en koudeopwekking in gebouwen. Eén van de alternatieven is de warmtepomp met de bodem (gesloten bodemenergiesysteem) of het grondwater (open bodemenergiesysteem / WKO) als warmtebron.

Wat zijn bodemenergiesystemen?

Bij een open bodemenergiesysteem (WKO) wordt grondwater uit een warme bron onttrokken. Het grondwater wordt na warmteonttrekking met de warmtepompinstallatie met een lagere temperatuur in een koude bron geïnfiltreerd. Vervolgens kan in de zomer dit koude grondwater weer worden gebruikt voor koeling van het gebouw.

Een gesloten bodemenergiesysteem bestaat uit in de bodem aangebrachte kunststof lussen, waarmee met de warmtepompinstallatie warmte aan de bodem wordt onttrokken.

Bodemenergiesystemen

Open bodemenergiesystemen en gesloten bodemenergiesystemen [Bloemendal, 2018]

Een bodemenergiesysteem voor jouw gebouw?

Als overwogen wordt om voor de klimatisering van een gebouw een warmtepomp met een bodemenergiesysteem toe te passen, kunnen wij het proces begeleiden om te komen tot een gedegen afweging. In dit proces doorlopen wij samen met de opdrachtgever de volgende stappen:

  1. We brengen de huidige energiestromen - bij voorkeur met gegevens uit het energiemonitoringssysteem - in kaart.
  2. We voeren een onderzoek uit naar de energiebesparende maatregelen die genomen kunnen worden om de vermogens en de warmte- en koudevraag te verkleinen.
  3. Op haalbaarheidsniveau werken we het systeemconcept van de warmtepompinstallatie met het bodemenergiesysteem uit.
  4. We berekenen de energiebesparing en de CO2
  5. Op haalbaarheidsniveau ramen we de investerings- en de jaarlijkse energiekosten.

Stappenplan bodemenergie


Naast de procesbegeleiding, kunnen we ook aangeven hoe de warmtepomp met het bodemenergiesysteem past in de CO2 routekaart.

Wordt vervolgens verder gegaan met bodemenergie, dan begeleiden wij het proces om te komen tot een gedegen haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door een SIKB 11000 gecertificeerd bedrijf. Indien jouw organisatie al een WKO-installatie  heeft en deze is niet in balans, kunnen we vanuit onze expertise ook meedenken in het vinden van mogelijke en passende oplossingen.

Mocht je willen weten wat wij voor je kunnen betekenen, neem dan gerust contact op met Vanbeek. Wij helpen je graag verder.