Actueel en publicaties Blogs Gemeenten, wel of geen verplichting EED-audit?

Gemeente, wel of geen verplichting EED-audit?

Kennisblog
14 mei 2019
Gemeenten Energiebesparende Maatregelen

Wij ontvangen met enige regelmaat de vraag of gemeenten wel of niet moet voldoen aan de verplichting van de EED-audit. Een legitieme vraag zou je zeggen. Maar los van de wetgeving kunnen gemeenten zich de vraag stellen: hebben we niet een morele verplichting om een EED Audit te laten uitvoeren voor onze gebouwen?

Vrijwel iedere gemeente voelt zich immers verantwoordelijk voor het behalen van doelstellingen ten aanzien van CO2 reductie zoals in het klimaatbeleid staat. Veel gemeenten hebben zelfs het doel om binnen 10 jaar CO2 neutraal te zijn.

Een dergelijke ambitieuze doelstelling vraagt inzet van een gemeente en haar bewoners. Gemeenten steunen steeds meer lokale initiatieven en projecten waardoor er goed gebruik wordt gemaakt van de kennis van inwoners. Maar hoe zit dat bij de gemeente zelf? Zoals een college van mij vorig jaar zei: “Ambities hebben ook impact op de eigen uitvoeringsorganisatie. Leiderschap begint immers met voorbeeldgedrag, niet met enkel voorschriften”.

Het start bij het krijgen van inzicht. Hoeveel energie verbruiken de gemeentelijke gebouwen, wat is het gedrag van de gebruikers en welke stappen moeten er genomen worden om tot (haalbare) besparingen te komen?

Een EED-audit geeft inzicht in de energiestromen van een gebouw, maar vooral ook waar besparingen mogelijk zijn en binnen welke termijn deze terugverdiend worden. De resultaten van een audit zijn goed inpasbaar in het strategisch onderhoudsplan (MJOP). Het geeft ook weer hoe energiemanagement binnen de gemeente is georganiseerd en waar eventuele verbetermogelijkheden liggen. Tot slot wordt er ook aandacht besteed aan vervoersmanagement en mobiliteit. Wat is het huidige energiegebruik en de huidige CO2 uitstoot, is er beleid, wat kan er beter?

Terugkomend op de vraag over de EED-audit, wel of geen verplichting voor gemeenten? Ja, veel gemeenten moeten EED-audits uit laten voeren conform wetgeving, zie onderstaande toelichting. Maar zeker zo belangrijk is dat de EED gemeenten een kans biedt om grote ambities om te zetten in realiteit. Met de resultaten van de audits kan een roadmap worden opgesteld, gericht op het concretiseren en realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Heb je nog vragen over de EED audit, het opzetten van een roadmap of energiemanagement? Neem dan contact op, we helpen graag!

Toelichting wettelijk kader:

Gemeenten voeren naast hun publiekrechtelijke taken ook activiteiten uit die als economische activiteiten gezien kunnen worden. Bijvoorbeeld het exploiteren van een zwembad, een sportveld, een vastgoedbedrijf of een grondbedrijf. De aard van die activiteiten brengt met zich mee, dat de omvang bedrijfsmatig is en dat bij die activiteiten vrijwel altijd sprake is van inrichtingen volgens de Wet milieubeheer.

Of een gemeente voldoet aan de definitie van een grote onderneming, hangt af van het aantal werknemers dat de economische activiteiten uitvoert, de omzet die gegenereerd wordt met de economische activiteiten en het bijbehorende balanstotaal. Als die boven de grenswaarden van een grote onderneming uitkomen, dan is de gemeente auditplichtig voor de inrichtingen waar economische activiteiten plaatsvinden. Een grote onderneming heeft meer dan 250 werknemers, of zowel een omzet van meer dan 50 M€ als een balanstotaal van meer dan 43 M€.

De EED-verplichting is dus voor veel Nederlandse gemeentes van toepassing omdat deze activiteiten plaatsvinden in een groot aantal van de gemeentes. Er zijn nog een aantal activiteiten van gemeentes die aangezien worden als economisch.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?