Actueel en publicaties Blogs Het creëren van duurzaam draagvlak: Green by Choice
Kennisblog Ruud Gelten

Het creëren van duurzaam draagvlak: Green by Choice

Kennisblog
15 november 2022
Green By Choice

Als energiemanager is het belangrijk om actief te werken aan een breed draagvlak voor energiebesparing en duurzaamheid binnen de organisatie. Effectief energie besparen doe je namelijk niet alleen, maar wordt pas mogelijk als duurzaamheid onderdeel gaat uitmaken van de organisatiecultuur. Als dit thema onderdeel van de cultuur wordt, wordt het immers automatisch meegewogen in de dagelijkse routines en beslissingen. Niet alleen door het management, maar ook door de collega’s van onderhoud, inkoop én op de werkvloer.

Communiceren over energie & duurzaamheid

Een van de manieren om het draagvlak actief te vergroten is door doelbewust te communiceren over energiebesparing en duurzaamheid binnen de organisatie. Hierdoor worden medewerkers actief betrokken bij de stappen die genomen worden en het nut en de noodzaak hiervan. Een voorbeeld hiervan is het Green by Choice programma dat Vanbeek heeft ontwikkeld voor een van onze industriële klanten.

Communicatieprogramma: Green by Choice

Het Green by Choice programma is erop gericht om de medewerkers regelmatig en frequent op een positieve manier in contact te laten komen met de duurzame initiatieven en successen van de organisatie. De duurzame initiatieven zijn direct herkenbaar door het gebruik van het Green by Choice logo.

Dit wordt vervolgens toegepast op de vaste duurzaamheidscategorie in het nieuwsblad van de organisatie én bij allerlei initiatieven die erop gericht zijn om medewerkers te informeren. Een aantal keer per jaar worden er bovendien gerelateerde activiteiten georganiseerd zoals lezingen, rondleidingen of andere acties. De belangrijkste en voortdurend terugkomende boodschap: er wordt in dit bedrijf gewerkt aan duurzaamheid! En wat blijkt: vanuit de duurzame cultuur is er een gezond draagvlak voor duurzaamheid en energiebewustzijn ontstaan! De verduurzaming komt op die manier geleidelijk in de genen van de organisatie.

 

Meer weten over het creëren van duurzaam draagvlak? Maak dan een afspraak met: