Actueel en publicaties Blogs Op weg naar een succesvolle energietransitie (1/4): Mens & Organisatie

Op weg naar een succesvolle energietransitie (1/4): Mens & Organisatie

Blogserie: Op weg naar een succesvolle energietransitie
Kennisblog
20 augustus 2020
Op weg naar een succesvolle energietransitie
Nederland is in transitie! De manier hoe wij omgaan met energie moet én gaat de komende jaren structureel veranderen. Maar hoe pakt uw organisatie dit aan? Waar te beginnen? En wat komt hier allemaal bij kijken? In deze blogserie nemen wij u mee op weg naar een succesvolle energietransitie voor uw bedrijf, door vanuit verschillende invalshoeken antwoord te geven op de vraag: Hoe pas ik succesvol energiemanagement toe binnen mijn organisatie?

donderdag 20 augustus 2020 - Pieter Metz

Drijfveren in de energietransitie

Om een antwoord te kunnen bieden op hoe jouw organisatie de energietransitie succesvol doorloopt, is het goed om eerst terug te gaan naar het begin. Want waar doen we dit voor? Waar doe je dit voor? Is dit omdat jouw organisatie haar impact op het klimaat wil beperken, wil je als organisatie met name voldoen aan de wetgeving, voelt jouw organisatie zich genoodzaakt door een toenemende maatschappelijke druk omtrent dit thema of heeft jouw organisatie een andere drijfveer?

Er zijn tal van mogelijke drijfveren om aan de slag te gaan met de uitdagingen die de energietransitie biedt. Ieder individu en iedere organisatie kijkt vanuit een eigen perspectief naar de energietransitie en heeft hier eigen ideeën over. En dat is goed, want de verschillende benaderingen leiden tot innovatie en vooruitgang. Tegelijkertijd kan dit ook een valkuil zijn, want juist de verschillen in aanpak maakt het vaak lastig om tot één uniform beleid te komen waar iedereen zich in kan vinden.

Eén uniform beleid

Op organisatieniveau is al te zien dat onder stakeholders en tussen afdelingen grote verschillen kunnen bestaan in opvattingen over hoe energie en duurzaamheid aangepakt zou moeten worden. Een afdeling finance wil kosten besparen, terwijl de afdeling facilities een optimaal binnenklimaat als prioriteit heeft. Hierdoor kan het gebeuren dat afdelingen langs elkaar heen gaan werken of zelfs elkaar tegenwerken als het aankomt op energiebesparing en verduurzaming. Een integraal beleid, overkoepelend aan alle afdelingen is daarom van essentieel belang voor het creëren van draagvlak en commitment voor een optimaal resultaat, maar hoe organiseer je dit?

Waar komt jouw organisatie vandaan?

Ongeacht welke drijfveren jouw organisatie heeft, er is altijd een passend energiebeleid vorm te geven. Jouw organisatie komt altijd ergens vandaan en dat is het vertrekpunt. Wat is het energieverbruik nu? Welke energiebesparende maatregelen zijn er al genomen? Hoe is energiemanagement op dit moment georganiseerd en welke medewerkers zijn hierbij betrokken? Voer een nulmeting uit binnen jouw organisatie om te bepalen wat het vertrekpunt van jouw organisatie is.

Een structurele aanpak

Nadat het vertrekpunt van jouw organisatie is bepaald, richt jouw organisatie het vizier op de duurzame toekomst. Stel een energieteam op om alle stakeholders binnen jouw organisatie te betrekken. Bepaal de duurzame ambities en doelen van jouw organisatie en vertaal deze naar een roadmap en een beleid voor de komende jaren. Met deze aanpak gaat jouw organisatie van reageren op wetgeving, naar een structurele en proactieve aanpak. Zo ben je de wetgeving voor en voer je het beleid uit op de natuurlijke momenten die passen bij jouw organisatie. Integreer dit beleid zo ver als mogelijk in jouw bestaande bedrijfsvoering en maak van energie en duurzaamheid een belangrijk punt op de agenda.

Tot in de wortels van de organisatie

Om van energiemanagement écht een succes te maken, dient het te worden verweven met de gehele organisatie. Bewustwording en draagvlak bij alle medewerkers zijn hierin essentieel, per slot van rekening zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering. Neem iedereen daarom mee in elke stap in de energietransitie. Communiceer over duurzame ambities, de impact van uw organisatie op het klimaat, wat er anders kan en moet én wat dit oplevert. Zo beschik je niet alleen over een effectief energiebeleid, maar wordt deze ook gedragen door iedereen binnen jouw organisatie.

Drie tips voor de eerste stappen naar integraal energiemanagement!

  1. Energie moet op de agenda komen. Het is van belang dat het management duurzame ambities uitspreekt, uitdraagt én meeneemt in de bedrijfsvoering.
  2. Stel een energieteam op met de belangrijks stakeholders, die wekelijks of maandelijks overleggen over de voortgang om energie structureel op de agenda te houden.
  3. Ga voor een beleid waarbij niet reactief wordt gehandeld op de wetgeving, maar voor een beleid dat proactief en structureel handelt en waarmee jouw organisatie voorloopt op de wetgeving.

Het opzetten van een structureel integraal energiebeleid en deze op een juiste wijze inbedden in jouw organisatie is één van de drie pijlers op weg naar een succesvolle energietransitie. In het volgende blog van deze serie leest u meer over een andere succesfactor, namelijk het belang van technische onderzoeken, kennis en onderbouwing.

 

 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?