Actueel en publicaties Blogs Routekaart (1/2): 49% CO2-reductie in 2030

Routekaart (1/2): 49% CO2-reductie in 2030

Blogserie: Routekaart
Kennisblog
01 juni 2021
Routekaart Co2 Reductie 2030
Een routekaart geeft richting aan de energietransitie voor de eigen organisatie voor de komende 10 jaar. Het helpt organisaties proactief te blijven werken aan de CO2-reductie doelstellingen van 2030 en 2050. Het is dan ook zeker aan te raden voor organisaties om een routekaart op te stellen. Routekaarten zijn via afspraken van de branche-organisaties voor sommige branches (zorg, onderwijs) bindend. Voor andere branches geldt dat niet. In deze blog wordt de achtergrond van de routekaart toegelicht.

Routekaarten zijn via afspraken van de branche-organisaties voor sommige branches (zorg, onderwijs) bindend. Voor andere branches geldt dat niet. In deze blog wordt de achtergrond van de routekaart toegelicht.

 

Waarom zijn er routekaarten?

In 2015 is door 195 landen het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend, waarin is afgesproken dat: “De gemiddelde mondiale temperatuurstijging behoorlijk onder (‘well below’) 2°C moet blijven, met inspanningen om de stijging verder te beperken tot 1,5°C”. Nederland heeft zich ook gecommitteerd aan het akkoord van Parijs.

In Nederland is in 2019 de Klimaatwet aangenomen. Deze wet bepaalt de richting voor de energietransitie van Nederland. In de Klimaatwet staat onder meer dat ons land de CO2-uitstoot in 2030 met 49% én in 2050 met 95% moet hebben gereduceerd (ten opzichte van 1990).

Klimaatwet - Klimaatakkoord

De Klimaatwet is een kaderwet waarin doelen van de energietransitie zijn vastgelegd. De uitwerking van de doelen staat in het Klimaatakkoord.

Om het doel voor 2030 te halen, hebben de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties het Klimaatakkoord gesloten. In het Klimaatakkoord (2019) staat beschreven hoe de energietransitie wordt vormgegeven. Dit zijn de plannen en afspraken van ruim honderd maatschappelijke partijen over hoe de doelen uit de Klimaatwet bereikt worden. Het Klimaatakkoord richt zich op de vijf thema’s: elektriciteit, industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik en gebouwde omgeving.

Klimaatakkoord thema: Gebouwde omgeving

Routekaarten voor het maatschappelijke vastgoed maken onderdeel uit van het plan voor de gebouwde omgeving. Bij deze routekaarten wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen routekaarten voor het Onderwijs (PO,VO,MBO ,HBO en WO), de Zorg (Care en Cure) en overheden (rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, et cetera).

Wat is het verschil tussen een sectorale en een portefeuilleroutekaart?

Een portefeuilleroutekaart is het uitgestippelde plan van (bijvoorbeeld) een zorginstelling waarmee zij de doelstellingen uit het Klimaatakkoord willen halen (49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990) .

 

De sectorale routekaart beschrijft op hoofdlijnen de status en de maatregelen om de doelstellingen te halen voor de hele sector. Op basis van de sectorale routekaart maken de individuele organisaties (instellingen) een portefeuilleroutekaart.

 

Hoe verhoudt de routekaart zich tot de andere overheidsinstrumenten en wetgeving?

In onderstaande overzicht zie je de verschillende overheidsinstrumenten waarmee organisaties, al dan niet wettelijk verplicht, werken aan CO2-reductie en energiebesparing.

Lees voor toelichting onze dienstbeschrijving routekaart.

Uw Plan Richting Co2neutraal

De routekaart; waar te beginnen?

Als eerste stap moet per locatie worden geïnventariseerd welke maatregelen voor desbetreffend gebouw nodig zijn. Dit plan is voor een groot deel gebaseerd op bestaande plannen die al eerder voor desbetreffende locatie gemaakt zijn, zoals aan een Strategisch Vastgoed plan, de Onderhoudsplannen (MJOP, LTOP) en de Energiebesparingsplannen (zoals de EED Energie-audit). Al deze bestaande plannen worden samengevoegd in één plan. Vervolgens worden de plannen van alle locaties (gebouwen) samengevoegd in één plan. Per sector zijn kaders en richtlijnen opgesteld waaraan de routekaart moet voldoen.

 

Wees er overigens altijd bewust van dat dit niet een eenmalige activiteit is voor jouw organisatie. De praktijk is niet statisch, maar verandert continu onder invloed van allerlei bedrijfsmatige ontwikkelingen. Het is dan ook noodzakelijk om jouw routekaart met regelmaat bij te blijven werken.

 

In onze volgende blog lees je meer over het opstellen van een routekaart.

Van Beek Teamconsultancy 2021

Meer weten?

Onze consultants staan klaar om jouw organisatie te helpen met het opstellen van een routekaart. Wil je naar aanleiding van deze blog een vrijblijvend gesprek met een van onze consultants over onze dienstverlening? Of ben je benieuwd wat de consultants van Vanbeek nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat het ons weten, wij helpen jouw organisatie graag!

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?