Actueel en publicaties Blogs Succesvol aan de slag met CSRD
En hoe hier succesvol mee aan de slag te gaan

Alles wat je moet weten over CSRD

Kennisblog
26 januari 2023
Shutterstock 279358256

Op 5 januari is de richtlijn duurzaamheidsrapportering door ondernemingen (CSRD) van kracht geworden in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit betekent dat bedrijven verplicht worden om informatie over de ecologische, sociale en governance impact van hun activiteiten te publiceren in een jaarverslag. In welke mate zij moeten rapporteren over deze gebieden is afhankelijk van waar ze het meeste impact op maken als bedrijf, wat zal blijken uit een materialiteitsanalyse. Daarnaast moeten zij een strategie met (investerings-)plannen ontwikkelen en deze actief monitoren om te voldoen aan klimaatneutraliteit in 2050.

Waaruit bestaat de CSRD?

Over de volgende milieufactoren moet gerapporteerd worden:

  1. emissies scope 1, 2 en eventueel. 3;
  2. klimaatadaptatie;
  3. water en mariene hulpbronnen;
  4. het gebruik van hulpbronnen en de circulaire economie;
  5. verontreiniging;
  6. biodiversiteit en ecosystemen.

Tevens dient een verklaring te worden afgegeven dat de doelstellingen van de onderneming gebaseerd zijn op overtuigend wetenschappelijk bewijs.

Op het gebied van governance wordt onder meer vereist:

  1. de rol van leidinggevende organen m.b.t. duurzaamheidskwesties incl. deskundigheid;
  2. kenmerken interne controle en risicobeheersingssystemen;
  3. beheer en kwaliteit relaties: klanten, leveranciers en gemeenschappen die gevolgen ondervinden van de activiteiten van de onderneming.

Het komende halfjaar zullen de duurzaamheidsrapporteringsstandaarden nader gespecificeerd worden door de Europese commissie.

Voor wie geldt de CSRD?

De regeling gaat gelden voor ondernemingen met hetzij meer dan 200 werknemers, hetzij een balanstotaal van meer dan 20 mln. euro, of een netto-omzet van  meer dan 40 mln. euro. Deze laatste eis is ook van toepassing op buitenlandse dochterondernemingen. De richtlijn geldt ook voor buitenlandse ondernemingen zij het met een netto omzet van 150 mln. euro. De regeling wordt gefaseerd ingevoerd. Voor boekjaar 2023 is deze nu al geldig voor beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 werknemers. MKB-bedrijven zullen vanaf boekjaar 2026 aan deze regeling moeten voldoen. Dochterondernemingen mogen verwijzen naar het concernrapport van het moederbedrijf.

Wettelijke auditors moeten een opleiding van 8 maanden volgen in de assurance van  duurzaamheidsrapportering voordat zij CSRD-rapportages mogen controleren. Dit geldt niet voor auditors die al zijn toegelaten of erkend.

Proactief aan de slag met de CSRD?

Voor de CSRD geldt net als voor alle andere wetgeving rondom energie en duurzaamheid: Een proactieve aanpak loont! Door structureel data rondom duurzaamheid en energie te verzamelen en verwerken, beschik je altijd over de benodigde input voor de duurzaamheidsrapportering.

Eén van de mogelijkheden hiertoe is ErbisOne, dat data met betrekking tot energie en duurzaamheid uit alle mogelijke bronnen haalt en (automatisch) verwerkt tot aantrekkelijke dashboards (zie onderstaande afbeelding). Op deze wijze beschikt jouw organisatie altijd over de benodigde informatie t.b.v. de CSRD.

CSRD ErbisOne

Wilt u meer weten over CSRD?