Actueel en publicaties Blogs Uitgelicht ErbisOne (2/8): Energie besparen met rapportages

Uitgelicht ErbisOne (2/8): Energie besparen met rapportages

Blogserie: ErbisOne
Kennisblog
17 november 2020
Teaser Afbeelding Uitgelicht Erbisone Energie Be
In de serie Uitgelicht! maakt u kennis met ErbisOne. Elke twee weken leert u meer over de handige en mooie oplossingen van dit innovatieve platform. En belangrijker; hoe u hier als eindgebruiker uw voordeel mee kunt doen! Ontdek hoe ErbisOne bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie. Ga mee van Data naar Duurzaam!

ErbisOne is het krachtige platform dat data van jouw gebouwen transformeert in betrouwbare informatie waarmee organisaties de juiste stappen gaan nemen voor een succesvolle energietransitie. Veel bekende organisaties uit onder meer retail, onderwijs, zorg, overheid en industrie werken al langere tijd met dit platform.

 

ErbisOne Rapportages

ErbisOne is gemaakt om oneindig veel data uit elke mogelijke databron te verwerken tot betrouwbare informatie over het energieverbruik. In de ErbisOne Portal heb je standaard de beschikking over een complete set rapportages waarmee jouw organisatie inzicht krijgt in het energieverbruik én de mogelijke besparingen. In deze tweede blog uit de serie Uitgelicht! leer je meer over de kracht van de rapportages in ErbisOne.

Van data naar relevante informatie

De data in jouw gebouwen bevatten waardevolle informatie, zeker wanneer de data op structurele wijze binnenkomen zoals data van jouw meetbedrijf, (slimme) energiemeters, dataloggers, GBS en duurzame opwek. Wanneer deze data worden gecombineerd met andere typen data zoals openingstijden, buitentemperaturen en gebouwgrootte, komen relevante en interessante inzichten in beeld. In de ErbisOne basismonitoring heb je toegang tot een aantal automatisch gegenereerde verbruiksrapportages, afhankelijk van de energiestromen in jouw gebouw.

De verbruiksrapportage

Wanneer een verbruiksrapportage wordt geopend, toont ErbisOne in eerste instantie een grafiek van het verbruik per energiestroom, bijvoorbeeld gas of elektriciteit, over een bepaalde periode. De periode waarvan het verbruik wordt getoond en ook de interval hiervan kunnen eenvoudig worden aangepast. Om verdere analyses te maken van jouw verbruik, kun je optionele data toevoegen aan de grafiek, zoals (buiten)temperatuur, graaddagen en/of het verbruik van het voorgaande jaar. Aanvullend voeg je eenvoudig filters toe, zoals de openingstijden en de hoog/laag tarieven. Deze automatisch gegenereerde verbruiksrapportages zijn standaard beschikbaar voor alle ErbisOne gebruikers.

Een voorbeeld van een verbruiksrapportage zie je hieronder. 

1 Verbruiksrapportage Def
2 Weekdagenprofiel Def

Rapportages voor energiebesparing

Wat het werken met ErbisOne aantrekkelijk maakt, is de grote rekenkracht en de snelheid van het systeem. De ingelezen data wordt direct vertaald naar relevante rapportages die de besparingsmogelijkheden in beeld brengen. ErbisOne gebruikers hebben toegang tot een aantal ijzersterke rapportages, o.a. het weekdagenprofiel, de belastingduurkromme en de puntenwolkgrafiek.

Het weekdagenprofiel

In ErbisOne is het energieverbruik van jouw gebouwen op meerdere manieren af te zetten tegen de uren van de dag. Op deze wijze maak je een rapportage van de juiste momenten waarop jouw verbruik heeft plaatsgevonden. Eén voorbeeld hiervan is het weekdagenprofiel. Deze rapportage laat in één oogopslag zien wat het verbruik is per uur van elke dag van de week. Hiermee herken je eenvoudig het verbruiksprofiel van jouw gebouw, voor zowel gas als elektriciteit. Met het weekdagenprofiel voorkom je een te hoog verbruik buiten openingstijden, een te vroeg opstarten van klimaatinstallaties en een te hoge basislast. Alledrie veelvoorkomende fouten die veroorzaakt worden door verkeerde inregeling van installaties; een belangrijke veroorzaker van veel energie- en kostenverspilling in Nederlandse gebouwen.

Op de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van een weekdagenprofiel van een stadhuis. In dit profiel is een hoog verbruik ver buiten de openingstijden en in het weekend te zien. De installatie is niet goed afgestemd op de openingstijden van het gebouw.

 

De belastingduurkromme

Een andere rapportagevorm in ErbisOne is de belastingduurkromme. In deze rapportage zet je jouw elektriciteitsverbruik af tegen het aantal uren in een jaar. In een belastingduurkromme heb je direct inzicht in de hoogte van jouw basislast en jouw maximaal vermogen. Op basis hiervan kun je mogelijk de maatregel nemen om de basislast te verlagen of jouw gecontracteerde vermogen te verlagen. Wanneer ook de openingstijden van jouw gebouw bekend zijn in ErbisOne, kunnen deze worden meegenomen in de belastingduurkromme en wordt het ook inzichtelijk wat jouw verbruik is binnen én buiten openingstijden. Zo zie je gelijk of jouw organisatie buiten openingstijden te veel energie verbruikt.

Hieronder zie je een voorbeeld van een belastingsduurkromme zoals die hoort te zijn, met een prima basislast en een verbruik conform de openingstijden.

3 Belastingduurkromme Def

De puntenwolkgrafiek

Naast het afzetten van het energieverbruik tegen de tijd, biedt ook de relatie tussen het verbruik en de buitentemperatuur relevante inzichten. In ErbisOne wordt deze analyse weergegeven in een puntenwolkgrafiek, ook wel bekend als ‘scatterplot’. In deze rapportage wordt alle elektriciteit- en/of gasverbruik van een jaar weergegeven in één diagram en wordt dit afgezet tegen de buitentemperatuur ten tijde van de verbruiksmeting. Hiermee zie je in een oogopslag hoe jouw verbruik zich ontwikkelt naarmate de buitentemperatuur daalt of stijgt. Door hier een stooklijn aan toe te voegen, zie je direct wanneer er onwenselijk verbruik plaatsvindt én ga je tegelijkertijd koelen en verwarmen tegen.

Op de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van een puntenwolkgrafiek waarin te zien is dat het niet helemaal goed loopt. Er wordt namelijk een klein beetje boven de stookgrens verwarmd. Dit komt mogelijkerwijs door gelijktijdig koelen en/of verwarmen. Verspilling is hier een risico.

 

EBS Plicht

Sinds januari 2018 is het voor verschillende sectoren verplicht gesteld een Energieregistratie en BewakingSysteem (EBS) te hebben. Op de website van RVO kun je de handleiding hiervan teruglezen. Bovenstaande analyses zijn allemaal onderdeel hiervan. Met ErbisOne voldoe jevolledig aan deze plicht en méér.

3 Puntenwolk Def

Wil je meer informatie over ErbisOne? Ga dan naar Erbisone.com

 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?