Actueel en publicaties Blogs Uitgelicht ErbisOne (4/8): Het platform voor alle energiedata

Uitgelicht ErbisOne (4/8): Het platform voor alle energiedata

Blogserie: ErbisOne
Kennisblog
12 januari 2021
Teaser Afbeelding Uitgelicht Blog 4 Def

In de serie Uitgelicht! maak je kennis met ErbisOne. Elke twee weken leer je meer over de handige en mooie oplossingen van dit innovatieve platform. En belangrijker; hoe je hier als eindgebruiker jouw voordeel mee kunt doen! Ontdek hoe ErbisOne bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie. Ga mee van Data naar Duurzaam!

ErbisOne is het krachtige platform dat data van uw gebouwen transformeert in betrouwbare informatie waarmee organisaties de juiste stappen gaan nemen voor een succesvolle energietransitie. Veel bekende organisaties uit onder meer retail, onderwijs, zorg, overheid en industrie werken al langere tijd met dit platform.

Inzicht in jouw energiestromen, onmisbaar in de energietransitie

Inzicht in jouw energiestromen is essentieel voor het nemen van de juiste stappen in de energietransitie. Zonder feiten en cijfers over jouw verbruik ben je in zekere mate stuurloos rondom dit thema en onvoldoende in staat om gefundeerde keuzes te maken op jouw roadmap naar energieneutraal. Het verkrijgen van inzicht in energie begint bij het verzamelen van alle (energie)data in jouw gebouw(-en).

 

Van gebouwdata tot energiebesparing

Wist je dat jouw gebouw(-en) een schat aan informatie bevat(-ten), die je alles kan vertellen over jouw verbruik én je kan helpen bij het optimaliseren hiervan? Je kunt data van elke mogelijke databron inlezen en verwerken tot relevante informatie. Denk hierbij aan databronnen zoals energiemeters, duurzame opwek, sensoren en klimaatinstallaties. Deze data leveren op verschillende niveaus inzicht in jouw verbruik en bieden mogelijk ook inzicht in zaken als opwekking, comfort, rendement en teruglevering. Door het toevoegen van data over openingstijden, binnentemperaturen en weerinformatie wordt het mogelijk om slimme analyses uit te voeren en extra besparingen aan het licht te brengen.

 

Elk gebouw is uniek!

Ieder gebouw is uniek en dat is ook te zien aan de aanwezigheid van de soorten databronnen in een gebouw. Zo zal niet ieder gebouw beschikken over slimme meters en is niet ieder gebouw uitgerust met submeters. Ook kan een gebouw wel of niet voorzien zijn van zonnepanelen of  WKO installatie(-s). Daarnaast kan de data-output van verschillende typen gebouwbeheersystemen (GBS’en) onderling flink variëren.

Uitgelicht Erbisone Blog 4 Afbeelding In Tekst

ErbisOne kan elke mogelijke databron inlezen!

Een belangrijke kracht van ErbisOne is dat het data uit elke mogelijke databron kan inlezen en verwerken tot betrouwbare informatie. Hiermee is ErbisOne hét platform voor alle energiedata. Om deze belofte waar te kunnen maken, is het platform reeds voorzien van meer dan honderd koppelingen met allerlei databronnen, van verschillende Meetbedrijven en GebouwBeheerSystemen (GBS’en) tot ZonPV-installaties en dataloggers. En is er een databron waar nog geen koppeling mee is, dan zal het eigen ontwikkelteam van ErbisOne deze alsnog voor jouw gaan bouwen!

Hoofdmeterdata

Jouw energiefacturen zijn gebaseerd op de data die (automatisch) uitgelezen worden van jouw hoofdaansluiting(-en). Dit is dan ook de meest betrouwbare informatie over jouw energieverbruik. Ongeacht de grootte van jouw gebouw(-en) en de data die voorhanden zijn, is het goed om altijd de data uit jouw hoofdaansluitingen in te lezen.

 

Wanneer je een grootverbruiker bent, worden de data gecollecteerd door het verantwoordelijke meetbedrijf. Door middel van een machtiging kan ErbisOne deze data ophalen bij dit meetbedrijf en verwerken in het platform. Ben je een kleinverbruiker en is je gebouw uitgerust met een slimme meter, dan worden de data gecollecteerd door een Onafhankelijke Diensten Aanbieder. Ook deze data is standaard door ErbisOne in te lezen. Enkele voorbeelden van bestaande koppelingen die dagelijks in ErbisOne worden gebruikt zijn ondermeer: Anexo, Fudura, Joulz, Kenter, Ealyze, Innax, Enepa.

Data van elk type GBS

Een GBS vertelt veel over jouw hoofdaansluitingen, maar kan je vaak ook veel vertellen over andere energiestromen binnen jouw gebouw. In een GBS worden namelijk tal van datasoorten verzameld met betrekking tot verwarming, koeling en ventilatie. Daarnaast verzamelt een GBS vaak ook data over binnentemperaturen, openingstijden en aanwezigheid. Deze data helpen je bij het verkrijgen van een gedetailleerd beeld van jouw verbruik.

 

Er zijn veel verschillende GBS’en op de markt, die op verschillende manieren functioneren en omgaan met data. Enkele voorbeelden van bestaande GBS koppelingen die dagelijks in ErbisOne worden gebruikt zijn onder meer: Priva, Siemens, Johnson, BRControls, Webeasy etcetera.

 

Data uit duurzame installaties

Steeds meer gebouwen zijn uitgerust met installaties voor duurzame opwekking, zoals warmtepompen, zonnepanelen en WKO’s. Door data te collecteren uit deze installaties, krijg je inzicht in het functioneren en renderen hiervan.

 

Data uit duurzame installaties zijn op verschillende manieren te verkrijgen. Zo kan deze data al ingelezen zijn in een GBS, waardoor de data van het GBS kan worden uitgelezen. In een ander geval kan de data direct worden gecollecteerd bij de leverancier van de installatie, bijvoorbeeld door een API-koppeling. Enkele voorbeelden van bestaande koppelingen die dagelijks in ErbisOne worden gebruikt zijn ondermeer: SolarEdge, SMA Sunny Portal, Resol, Delta, SolarLog  etcetera.

 

Dataloggers, sensoren, databases...

Naast hoofdmeterdata, data uit GBS’en of duurzame installaties, zijn er nog tal van andere mogelijke databronnen en datasoorten die ErbisOne kan uitlezen. ErbisOne is namelijk hét platform voor álle data met betrekking tot energie. Denk hierbij aan dataloggers, sensoren en databases. Allerlei ontwikkelingen  binnen de energietransitie zoals laadpalen en batterijen roepen de vraag op van meer data voor informatie. Elke leverancier heeft hier vaak zijn eigen API of communicatieprotocol voor. De kracht van ErbisOne is dit geheel samen te brengen. En stel dat een koppeling niet bestaat, dan beschikt ErbisOne over een breed team aan ervaren developers om de gewenste koppeling alsnog mogelijk te maken. Enkele voorbeelden van bestaande koppelingen die dagelijks in ErbisOne worden gebruikt zijn ondermeer: Meteo, Smappee, Autarco, Bgrid, BPChargemaster, Centrica,  NDMulticube, Factorylab en nog vele anderen.

Wil je meer informatie over ErbisOne? Ga dan naar ErbisOne.com 

 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?