Actueel en publicaties Blogs Uitgelicht ErbisOne(8/8): Interactieve dashboards in jouw eigen stijl

Uitgelicht ErbisOne: Interactieve dashboards in jouw eigen stijl

Blogserie: ErbisOne
Kennisblog
15 maart 2021
1 Uitgelicht Erbisone Interactieve Dashboards In Uw Eigen Stijl En Opmaak
In de serie Uitgelicht! maak je kennis met ErbisOne. Elke twee weken leer je meer over de handige en mooie oplossingen van dit innovatieve platform. En belangrijker; hoe je hier als eindgebruiker jouw voordeel mee kunt doen! Ontdek hoe ErbisOne bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie. Ga mee van Data naar Duurzaam!

ErbisOne is het krachtige platform dat data van jouw gebouwen transformeert in betrouwbare informatie waarmee organisaties de juiste stappen gaan nemen voor een succesvolle energietransitie. Veel bekende organisaties uit onder meer retail, onderwijs, zorg, overheid en industrie werken al langere tijd met dit platform.

 

In mijn vorige blogs heb ik al het een en ander met je gedeeld over de kracht van energiemonitoring en de waarde van de verschillende functionaliteiten van ErbisOne. Veel van deze functionaliteiten komen samen in de gebruiksvriendelijke webbased ErbisOne Portal. In deze portal worden de energiedata verwerkt en in duidelijke rapportages zichtbaar gemaakt. Zo houdt je inzicht in jouw energiestromen. De ErbisOne portal is één van de mogelijkheden waarmee je jouw energiedata helder kunt visualiseren.

 

Het visualiseren en delen van energiedata, in de vorm van dashboards, rapportages, analyses en presentaties dragen bij aan een succesvol energiebeleid. In mijn vorige blog heb je al kennis gemaakt met de visualisatiemogelijkheden van de ErbisOne energiedisplay. Met het delen van energiedata op informatieschermen, zoals je met behulp van de energiedisplay kunt doen, deel je jouw energieprestaties met interne en externe belanghebbenden. Hiermee werkt je organisatie aan meer bewustwording en draagvlak voor jouw energiebeleid.

 

Steeds meer organisaties willen een stapje verder gaan en wensen het energiebeleid en de energieprestaties op een interactieve wijze breed te delen met verschillende stakeholders. Zij hebben behoefte om meer (technische) inzichten te kunnen delen of willen hun doelgroep in beweging brengen met inzet van visualisaties. Voor organisaties die behoefte hebben aan een vorm van visualiseren die een-op-een aansluit bij hun organisatie, energiebeleid, doel én doelgroep, biedt ErbisOne: maatwerk dashboards.

 

Maatwerk dashboards

Een maatwerk dashboard is in feite niets anders dan een website. Een website waarin je energiegegevens, -doelstellingen, -prestaties en/of andere informatie kunt delen met interne- en/of externe stakeholders. Welke informatie dit is én hoe je dit wilt weergeven is aan jou. Jij bepaalt letterlijk de invulling van iedere pixel op deze pagina, wat overigens het grootste voordeel is ten opzichte van de mogelijkheden in de ErbisOne portal. In maatwerk dashboards werk je met dezelfde data als in de portal, je geniet van dezelfde snelheid en betrouwbaarheid, maar in maatwerk dashboards ben je geheel in de lead in het vormgeven hiervan.

 

Met de ErbisOne energiedisplay bepaal je overigens ook zelf welke informatie je wilt delen en hoe dit wordt gevisualiseerd. Een energiedisplay en een maatwerk dashboard zijn beiden geschikt om informatie te zenden. Het grote verschil is dat een maatwerk dashboard als extra voordeel heeft dat het geheel interactief en ‘clickable’ is.

 

Doel & doelgroep: wat wil je tonen?

Het maken van aansprekende dashboards of presentaties is natuurlijk geen doel op zich, maar slechts een middel om bepaalde informatie over te brengen op jouw doelgroep. Logischerwijs is het dan ook belangrijk om van te voren heel goed na te denken wat het doel is van de visualisatie in combinatie met de doelgroep hiervan. Start hierbij altijd met de beginvraag voor wie wil ik de informatie beschikbaar stellen en welke informatiebehoefte is daarvoor gewenst.

Als het gaat om het visualiseren van energie, kun je letterlijk ‘alle kanten op’. Zo kun je een technisch dashboard aanbieden met gedetailleerde informatie over installaties of een complex productieproces. Of jouw organisatie beschikt over veel verschillende locaties die je grafisch in een kaart wilt weergeven. Dit zijn slechts twee voorbeelden van de oneindige mogelijkheden die maatwerk dashboards bieden. Onderstaand zal ik een aantal toepassingsgebieden van maatwerk dashboard met je delen aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk.

 

Informeren

Het delen van informatie over jouw energiebeleid zorgt voor meer bewustwording en draagvlak bij jouw doelgroep. Dit is een onmisbaar onderdeel van succesvol energiemanagement. Met een maatwerk dashboard neem je jouw interne en externe stakeholders op een interactieve wijze mee in jouw energiebeleid door het delen van mooie visualisaties, zoals kaarten, grafieken, diagrammen en afbeeldingen.

Een mooi voorbeeld is de website Duurzaam in Beeld van de Universiteit Leiden. Deze universiteit deelt op een interactieve (clickable) kaart de energiegegevens van al haar gebouwen binnen haar campussen. De universiteit ziet het als haar maatschappelijke taak om samen met medewerkers en studenten te werken aan zichtbaarheid en bewustwording van milieumaatregelen en wil hiermee anderen tot voorbeeld zijn. 

 

 

Technisch beheer

Het hebben van inzicht in alle energiestromen is zeker niet alleen ten behoeve van het informeren van externe stakeholders, het is minstens zo belangrijk voor alle afdelingen binnen een organisatie die te maken hebben met energiebeheer. Denk hierbij aan het technische installatiebeheer, het facilitaire beheer, maar ook het financiële energiebeheer. Met een maatwerk dashboard creëer je een omgeving waarmee je de verschillende vormen van beheer optimaal kunt uitvoeren, door de juiste gegevens te tonen die hiervoor essentieel zijn. Denk hierbij aan de juiste parameters, KPI’s, alarmen et cetera. In het onderstaande voorbeeld zie je een voorbeeld van een maatwerk dashboard voor het beheren van meerdere WKK’s. Op basis van dit dashboard is het eenvoudig te zien waar actie dient te worden genomen mbt aandachtspunten in de opwekinstallatie.

 

Schematische weergave van complexe processen

In complexe omgevingen en processen, in bijvoorbeeld grote ziekenhuizen, uitgebreide energienetten en complexe productieprocessen, is het lastig om alle energiestromen duidelijk in kaart te brengen. Ook hier kan een maatwerk dashboard uitkomst bieden. Waarbij het in een standaard omgeving onmogelijk zal zijn om jouw unieke en complexe situatie overzichtelijk te visualiseren, kun je dit met een maatwerk dashboard wel realiseren. In een goed maatwerk dashboard heb je in een oogopslag inzichtelijk waar en hoeveel energie er verbruikt wordt en hoe de energiestromen lopen.
In het onderstaande voorbeeld zie je hoe verschillende energiestromen in een complex energienet inzichtelijk worden gemaakt met behulp van een maatwerk dashboard. Op deze manier is het tevens mogelijk jouw energiebalans (de verdeling van de energiestromen binnen jouw gebouwen) continue in beeld te hebben.

 

 

 

Een onestopshop: de control tower

Een maatwerk dashboard hoeft zich niet te beperken tot één onderdeel zoals productieprocessen, energienetten, financieel of technisch beheer, maar kan ook bestaan uit meerdere onderdelen die betrekking hebben op alle energiezaken binnen jouw organisatie. Zo kiest retailer Marks & Spencer ervoor om vrijwel alles rondom energie weer te geven in een volledig op maat ingerichte webomgeving. Hierbij maken ondermeer Finance, Regional managers, Technici alsmede Storemanagers gebruik van de interactieve omgeving, toegespitst op de verschillende rollen . De webomgeving heeft de functie van een centrale controle kamer (control tower) waar vanuit op verschillende niveaus gewerkt wordt aan energiemanagement. Het beleid wordt door het management uitgerold en gemonitord met behulp van het dashboard. Filiaalmanagers werken in hun eigen omgeving aan het reduceren van het energieverbruik in hun eigen winkel. Verschillende zaken komen terug in het dashboard, zoals uiteraard de verbruiksrapportages, benchmarking en analyses. Maar ook minder voor de hand liggende zaken als een zeer uitgebreide vorm van project tracking (het volgen van verduurzamingstrajecten voor tussentijdse evaluatie en financiële verantwoording), informatie over het energiebeleid en een energy quiz voor medewerkers.

 

Wij maken jouw maatwerk dashboard!

Iedere organisatie is uniek en vraagt om een andere aanpak. In de meeste situaties zijn deze zeer goed in een standaard portal te gieten, maar in praktijk blijken er ook veel situaties te bestaan waarin een uitgebreidere vorm van visualiseren noodzakelijk wordt, zoals beschreven in de bovenstaande voorbeelden. Deze voorbeelden laten zien wat er zoal mogelijk is met een maatwerk dashboard, maar zoals al eerder benoemd, zijn de mogelijkheden onbeperkt. Jij bepaalt het doel en de doelgroep van het dashboard en samen met onze ontwikkelaars verwerk je dit tot een hoogstaande, interactieve omgeving die past bij jouw vraagstuk én organisatie.

 

Wil je meer informatie over ErbisOne? Ga dan naar Erbisone.com 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?