Actueel en publicaties Blogs Vanbeek helpt Intersnack Nederland met de implementatie van ISO 50.001
Kennisblog Annemarie Brouwer

Vanbeek helpt Intersnack Nederland met de implementatie van ISO 50.001

Kennisblog
19 december 2022
Intersnack Logo

In het afgelopen jaar heeft Vanbeek Intersnack Nederland geholpen bij het implementeren van de ISO 50.0001-norm. Intersnack was jaren in het bezit van een ISO 50.001 certificaat, maar is deze helaas kwijtgeraakt bij de overgang naar een nieuwe norm (van ISO 50.001:2011 naar ISO 50.001:2018).

Intersnack

De Intersnack group is een wereldwijde leverancier van snacks, bekend van merken als Chio, POM-BÄR en Kettle. In Nederland heeft de Intersnack group vestigingen in Doetinchem, Lelystad en Hardinxveld-Giessendam, waar voornamelijk borrelsnacks en pindakaas worden geproduceerd en verpakt. Naast innovatie, flexibiliteit, en klantgerichtheid, staat ook duurzaamheid hoog in het vaandel bij Intersnack. De organisatie vindt het dan ook van groot belang om efficiënt om te gaan met energie en op structurele wijze bezig te zijn het verlagen van verbruik en uitstoot. Hiervoor maakt de organisatie reeds jaren gebruik van de ISO 50.001-norm.

Wat is ISO 50.001?

ISO 50.001 is een internationale standaard voor energiemanagementsystemen. De ISO 50.001-norm geeft organisaties de bouwstenen voor het inrichten van een data-gestuurd en systematisch energiemanagementsysteem door de hele organisatie dat grip geeft op het energieverbruik. De norm streeft naar continue verbetering van het energiemanagement systeem door het toepassen van de Plan-Do-Act-Check cycles van Deming.

Plan-Do-Check_Act

Een volgens de ISO 50.001 ingericht energiemanagementsysteem verhoogd de efficiëntie van het energieverbruik en helpt bij het verlagen van de energiekosten. Daarnaast helpt een goed energiemanagementsysteem organisaties hun CO2 footprint verlagen.

De ISO 50.001 vraagt organisaties ook stakeholder-analyses uit te voeren en interne en externe risico’s en kansen in kaart te brengen. Op deze manier kan de organisatie zich beter voorbereiden op de toekomstige energiebehoeftes en de verwachtte veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving en op de energietransitie.

Een nieuwe ISO 50.001-certificering voor Intersnack Nederland

Vanbeek heeft voor Intersnack het bestaande energiemanagementsysteem doorgelicht en naast de nieuwe ISO 50.001:2018 norm gelegd. Op basis van de gap-analyse hebben wij een advies uitgebracht. De geadviseerde aanpassingen zijn samen met de mensen van Intersnack doorgevoerd in de organisatie. Hierbij hebben wij goed gekeken naar de al bestaande processen binnen Intersnack om daar het energiemanagementsysteem zo goed mogelijk op te laten aansluiten.

Inmiddels is Intersnack opnieuw ge-audit en de audit is positief afgerond met een positief advies richting de certificeringsinstantie.

Vanbeek feliciteert Intersnack met dit mooie resultaat!

Wilt u meer weten over dit project?