Actueel en publicaties Blogs Wet- en regelgeving energie aangescherpt

Wet- en regelgeving energie aangescherpt

Kennisblog
11 oktober 2022
Wetgeving Energie Update

In het kader van de energietransitie zal de wetgeving de komende jaren regelmatig worden aangescherpt. Met deze periodieke update willen wij jullie blijven informeren over de belangrijkste wijzigingen.

Vanaf januari 2023 treden deze nieuwe regelingen in werking

Om te beginnen zijn kantoren vanaf dat moment verplicht om minimaal energielabel C te bezitten. Verder gaan er volgend jaar nieuwe rapportagecycli van start op het gebied van energiebesparing. De informatieplicht energiebesparing moet bijvoorbeeld opnieuw worden ingediend door organisaties met locaties met een jaarverbruik boven de gestelde drempelwaarde (50.000 kWh of 25.000 m3 gas). Hiervoor gaat de vernieuwde lijst met erkende energiebesparende maatregelen gelden. Dit zijn maatregelen die binnen vijf jaar tijd zijn terug te verdienen en daarom verplicht zijn om te nemen. Tevens dienen bedrijven die EED-plichtig zijn in 2023 een nieuw concernrapport aan te leveren in het E-loket van RVO.

Nieuwe onderzoekplicht energiebesparing

Voor de grootverbruikers gaat de onderzoekplicht energiebesparing gelden. Elke vestiging van een bedrijf met een jaarverbruik van meer dan 170 duizend m3 gas of 10 miljoen kWh moet een vestigingsrapport indienen. Dit rapport moet de volgende onderdelen bevatten:

  • Onderbouwing van de reeds getroffen maatregelen.
  • Ingevulde erkende maatregelenlijst
  • Analyse aandrijfsystemen
  • Isolatiescan op verwarmde en gekoelde leidingen en appendages.

De onderzoekplicht geldt voor alle sites in Nederland. Ook voor bedrijven die in het Europese emissiehandelssysteem ETS zitten of die voldoen aan de EED-plicht.

Mocht je meer willen weten over veranderende wet- en regelgeving, neem dan gerust contact op met Vanbeek. Wij helpen je graag verder.

Meer weten? Maak een vrijblijvende afspraak met: