Actueel en publicaties Nieuws DUMAVA subsidie voor maatschappelijk vastgoed na één dag overtekend

DUMAVA subsidie voor maatschappelijk vastgoed na één dag overtekend

Nieuws
16 november 2022
Update Dumava En Vervolgstappen

Veel eigenaren van het maatschappelijk vastgoed (zorg/onderwijs/cultuur) zijn de afgelopen periode druk geweest met het indienen van een DUMAVA-subsidieaanvraag voor verduurzaming. Door de enorme belangstelling was de landelijke regeling, waarvoor 150 miljoen euro beschikbaar is, al op de eerste dag ruimschoots overtekend (in totaal 285 miljoen aangevraagde subsidie). Onlangs heeft er een loting plaatsgevonden tussen de indieners van subsidie en zijn er ruim 500 (van de 900 aanvragen) geselecteerd voor een inhoudelijke kwalitatieve beoordeling.

De enorme belangstelling geeft aan dat er in de sector een enorme drive is om te verduurzamen. Het geeft ook aan dat er in de sector zelf een grote mate van bereidheid is om duurzame investeringen te doen. Daarnaast geeft het een duidelijk signaal aan de politiek dat er meer behoefte is aan dergelijke subsidiegelden: het RVO zal dit ongetwijfeld ook doorspelen naar de verantwoordelijke ministers. Eén van de oplossingen is door het RVO onlangs voorgesteld. Dit heeft betrekking op het naar voren halen van de tweede geplande openstelling (nu 1 januari 2024). Hopelijk wordt dit gehonoreerd waarmee maatschappelijk vastgoedeigenaren eerder hun DUMAVA-subsidieaanvraag kunnen doen en de plannen om te verduurzamen kunnen gaan uitwerken.

Vanuit meerdere organisaties is ons gevraagd om samen de onderbouwing voor de DUMAVA-regeling te organiseren door het opstellen van energieadviezen of integrale maatwerkadviezen. We zijn er trots op dat voor meerdere organisaties te hebben gedaan. Dit heeft uiteindelijk in een korte periode geresulteerd in een onderbouwing van ca. 60 miljoen aan investeringen en is er voor een kleine 20 miljoen aan subsidieaanvragen ingediend. Hiervan is uiteindelijk 75% door de loting gekomen.

We kregen daarnaast ook van een aantal instellingen teruggekoppeld dat zij zelf niet voldoende voorbereid waren om een dergelijke aanvraag te kunnen indienen. Dit vinden wij, gezien de korte doorlooptijd voor de eerste aanvraag, ook zeer begrijpelijk. Bij een tweede ronde willen wij de organisaties uiteraard ondersteunen rondom de DUMAVA-subsidieaanvraag. Dit kan zijn middels energieadviezen tot een integraal maatwerkadvies en het opmaken van de CO2-routekaart. Hiervoor hebben wij in de afgelopen periode verschillende sjablonen ontwikkeld die hierbij ondersteunen.

Naast de subsidieaanvraag denken we dat het voor de meeste van de organisaties in het maatschappelijk vastgoed verstandig is om een CO2-routekaart op te stellen. Hiermee wordt een basis gelegd om doelen te stellen richting de toekomst en creëert de organisatie draagvlak om hiervoor een eigen Plan van Aanpak te maken. Vanuit de routekaart kan hiermee sneller, maar vooral efficiënter ingezet worden op het verduurzamen van het vastgoed, ongeacht welke situatie zich voordoet. Mocht u hier meer informatie over willen, neem dan graag contact met ons op.

Meer weten? Wij helpen je graag op weg! Maak een vrijblijvende afspraak met: