Actueel en publicaties Nieuws Gemeente Deventer kiest voor ErbisOne van Vanbeek
Energiemonitoringsysteem en Advies

Gemeente Deventer kiest voor ErbisOne van Vanbeek

Nieuws
31 oktober 2023
Gemeentehuis Deventer Bron

De gemeente Deventer wil inzicht krijgen in het energiegebruik van de eigen gemeentelijke gebouwen. De achtergrond hiervan is om te voldoen aan de landelijke eisen rondom energiemonitoring. Daarbij zijn inzichten vanuit de energiemonitoring de uitgangspunten voor energiebesparing, wat ook een landelijke eis is.

Verantwoord doelen Klimaatwet realiseren 

Verder heeft de gemeente Deventer als doel om conform de klimaatwet in 2030 55% CO2 reductie te realiseren en in 2050 95% (nagenoeg klimaatneutraal). Daarbij geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. Om dat doel te bereiken is inzicht vereist. Als laatste heeft energiemonitoring als doel om de verduurzamingsmaatregelen die genomen zullen worden in de gemeentelijke gebouwen te nemen vanuit inzichten in het energiegebruik. Zo kunnen gerichte acties worden ondernomen en wordt geld juist ingezet.

Energiemonitoring en advies

Vanbeek heeft als integraal energiemanagement specialist veel ervaring in het leveren van energiemonitoringsdiensten in combinatie met advies voor diverse grote organisaties.

Met het energiemonitoringssysteem ErbisOne gaat de gemeente Deventer daarom met extra vaart en energie aan de slag om deze doelstellingen te bereiken!

Deze opdracht voor de gemeente Deventer is uitgeschreven als aanbestedingstraject voor het leveren van een energiemonitoringsysteem en advies. Vanbeek heeft deze aanbesteding gewonnen.

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Neem vrijblijvend contact op met: