Actueel en publicaties Nieuws Goed doel 2023: Vanbeek steunt Stick2Uganda

Goed doel 2023: Vanbeek steunt Stick2Uganda

Nieuws
19 december 2022
Stick2uganda 2

Ieder jaar rondom de feestdagen steunt Vanbeek een goed doel en ook dit jaar konden medewerkers weer een goed doel aandragen. Na een loting tussen verschillende prachtige initiatieven werd duidelijk dat Vanbeek dit jaar Stick2Uganda (S2U) steunt!

Stick2Uganda (S2U) is een kleinschalig goed doel dat zich richt op het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten ter bevordering van lokale gemeenschappen in Oeganda, alsmede het stimuleren van kennisoverdracht door onderwijs en uitwisseling. Het is een samenwerkingsverband van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV), Hogeschool van Rotterdam (HvR) en kerkgenootschappen in Poortugaal (Z-H) met organisaties en universiteiten in Oeganda.

De naam Stick2Uganda geeft de visie weer van de stichting, waarin de inzet is om jongeren in Nederland te verbinden met die in Oeganda, waarbij de leerlingen het stokje (“stick”) overdragen aan andere leerlingen en zo zorgen voor een groeiende groep jonge mensen die in aanraking komt met mensen van een andere cultuur. De naam “stick” heeft ook een tweede betekenis, namelijk om je voor lange termijn te blijven richten (“if you want to reach your goal you have to stick to it”) op samenwerking en verbetering.

Voor najaar 2023 staat een nieuw uitwisselingsproject op de agenda, waarbij de contacten tussen de leerlingen van het CLV en de Universiteit (IUIU) van Kampala inmiddels zijn gelegd. De leerlingen en de betrokkenen hebben kennisgemaakt en hebben onder meer gesproken over de Sustainable Development Goals (SDG’s) om de kennis en bewustzijn hierover te vergroten.

Vanbeek doneert dit jaar een bedrag van € 500,- aan Stick2Uganda! Wil je meer weten over de stichting of zelf doneren, ga dan naar hun website!