Actueel en publicaties Nieuws Informatie EPBD III keuring

Informatie EPBD III keuring en vrijstellingen

Nieuws
30 oktober 2023

De afgelopen periode hebben wij meerdere vragen binnengekregen over de vrijstelling voor de technische EPBD III-keuring en de vrijstelling indien er een GACS aanwezig is. Onze consultant Bastiaan Wind heeft dit vraagstuk uitgezocht en zijn bevindingen kan je hieronder nalezen.

Richtlijn EPBD 

De richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD*) bestaat uit drie onderdelen:

  • Systeemeisen technische bouwsystemen
  • Technische keuringen van verwarmings-en aircosystemen >70kW
  • Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

Systeemeisen:

Onderdeel van de systeemeisen is een gebouwautomatisering en -controlesysteem (GACS).

Gebouwen met een opgesteld nominaal vermogen van >290 kW zijn verplicht om dit systeem te implementeren per 1-1-2026.

Een GACS moet voldoen aan de NEN-norm (NEN-EN 15232). Hierin wordt een GACS gerangschikt van A naar D waarbij D het minst geavanceerd is. Niveau C is minimaal vereist en op sommige punten niveau B.

Bekijk hier de pdf met de technische eisen waaraan voldaan moet worden. Leveranciers moeten hun systemen laten classificeren. Op dit moment zijn er nog weinig systemen geclassificeerd volgens deze norm. Geen geclassificeerd systeem betekent dus geen GACS die aan de norm voldoet.

Technische keuringen:

Verwarmings- en airconditioningssystemen met een nominaal vermogen van >70 kW zijn keuringsplichtig vanuit de EPBD. Gebouwen met een geclassificeerd GACS zijn hiervan vrijgesteld. De keuring van airco’s moet geregistreerd worden door een gediplomeerd deskundige. De keuringsplicht vervalt ook als er een energieprestatiecontract (EPC) is afgesloten voor een gebouw. In een EPC worden bindende afspraken gemaakt over de te behalen energiebesparingen.

Laadinfrastructuur:

Utiliteitsbouw is verplicht om minimaal 1 laadpaal te hebben als er meer dan 10 parkeervakken op hetzelfde terrein aanwezig zijn + infrastructuur voor een oplaadpunt per 5 vakken. Dit geldt voor nieuwbouw en bij renovaties. De verplichting vervalt als de kosten van de laadpunten en infrastructuur >7% van de totale renovatiekosten bedragen.  

Bij bestaande utiliteitsbouw moet vanaf 2025 minimaal 1 laadpaal aanwezig zijn als er meer dan 20 parkeervakken aanwezig zijn.

*De afkorting EPBD staat voor Europese Energy Performance of Buildings Directive.

Bron: RVO

Wil je meer informatie? Neem contact op met: