Actueel en publicaties Nieuws Update EML en tweede ronde DUMAVA-subsidie

Update EML en tweede ronde DUMAVA-subsidie

Nieuws
17 juli 2023
Update Dumava En Vervolgstappen

In het kader van de energietransitie zal de wetgeving de komende jaren regelmatig worden aangescherpt. Met deze periodieke update willen wij jullie blijven informeren over de belangrijkste wijzigingen. In deze update wordt meer toegelicht over de geüpdatete EML en de 2e ronde van de Dumava-subsidie.

De Erkende Maatregelen zijn geüpdatet

In de afgelopen maand publiceerde RVO de lang verwachte nieuwe lijst met Erkende Maatregelen (EML). Voor de organisaties die aan de informatieplicht energiebesparing moeten voldoen (energieverbruik > 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas) veranderen er verschillende zaken.

Waar er in het verleden 18 verschillende lijsten waren, is er nu één lijst voor alle sectoren. Wel worden de maatregelen in de nieuwe situatie onderverdeeld in een drietal categorieën, namelijk: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Hierbij zijn de maatregelen horende bij 'Gebouwen' voor de gebouweigenaar. Ook wordt de gebouweigenaar aanspreekpunt voor het bevoegd gezag. De gebruiker mag ook zelf een ingevulde lijst indienen maar is dit niet meer verplicht. Wel moet de gebouwgebruiker alle relevante gebruiksinformatie doorgeven aan de eigenaar. Openstaande niet-gebouw gebonden maatregelen dienen uitgevoerd te worden door de gebouwgebruiker. Het is uiteraard nog steeds zo dat de maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar uitgevoerd dienen te worden. Meer informatie over de update van de EML vind je op deze pagina.

De 2e ronde van de Dumava-subsidie 

In het najaar van 2022 werd de Dumava-subsidie geïntroduceerd, waarmee eigenaren van maatschappelijk vastgoed werden ondersteund bij de kosten voor het verduurzamen van hun gebouw(en). De subsidieregeling bleek zeer succesvol, aangezien het beschikbare budget van 150 miljoen euro binnen één dag volledig was uitgeput. Vanwege de immense populariteit zal de 2e ronde van Dumava-subsidie eerder plaatsvinden dan gepland, namelijk op 18 september 2023.

Je kunt vanaf 4 september een conceptaanvraag indienen bij RVO. Maatschappelijk vastgoed waarvoor eerder al DUMAVA is toegekend wordt uitgesloten van deelname.

Daarnaast kwam RVO met het nieuws dat de Dumava-subsidie tot 2030 jaarlijks zal terugkeren om zodoende de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed blijvend te stimuleren! In totaal zal er 1,9 miljard beschikbaar gesteld worden. Op deze pagina vind je meer informatie over de Dumava-subsidie.

Meer weten? Wij helpen je graag op weg! Maak een vrijblijvende afspraak met: