Actueel en publicaties Webinars 'Manage uw eigen energietransitie'

Webinars 'Manage uw eigen energietransitie'

Manage uw eigen energietransitie webinarserie aanvragen

De wereld staat voor een ongekende uitdaging om de klimaatcrisis te beheersen. De energietransitie van fossiel naar duurzaam heeft zijn impact in de maatschappij als geheel maar in het bijzonder ook op jouw bedrijfsvoering.

Vanbeek heeft in 2021 een complete webinarserie gemaakt waarin je wordt bijgepraat over wat de energietransitie voor jouw organistatie betekent en hoe je dit concreet moet oppakken voor jouw organisatie. De webinars zijn gratis aan te vragen via de linkjes hieronder. 

Per webinar geven we aandacht aan één van de aspecten van de transitie. Na afloop van de webinars heb je inzicht in het traject dat op ons afkomt en krijg je concrete handvatten voor de transitie van jouw eigen organisatie.

1. De uitdaging en de belangen -
Vraag de replay voor webinar 1 aan.

In dit eerste webinar wordt concreet inzicht geboden in de uitdaging waar we voor staan als maatschappij, welke dilemma’s en multidisciplenaire aanpak benodigd is de uitdaging te realiseren. Vervolgens wordt dit vertaald naar de uitdaging binnen uw organisatie en wordt inzicht verschaft in de verschillende belangen van de stakeholders in jouw organisatie. 
Sprekers: Pieter Metz en Ron Hendriks

2. De routekaart -  
Vraag de replay van webinar 2 aan.

Het tweede webinar neemt je mee in het concreet opstellen van jouw eigen routekaart. De routekaart is jouw meerjarenplan voor het realiseren van uw CO2-reductie doelstelling. Welke stappen moeten wanneer worden gezet om de ambitie te realiseren? Hoe houd je grip? Hoe zorg je ervoor dat de kosten beheersbaar blijven? Kortom welke aanpak leidt tot jouw eigen routekaart.
Sprekers: Pieter Metz en Erik Deliege 

3. De financiële aspecten -  
Vraag de replay van webinar 3 aan.

Het derde webinar behandelt de financiële aspecten van de energietransitie. Aan de hand van de bestaande financiële inzichten van jouw eigen organisatie wordt de stap gemaakt naar de middelen die benodigd zijn voor verandering. Ook wordt in dit webinar de bestaande stimuleringsregelingen toegelicht die je kan inzetten om de transitie voor jouw eigen organisatie te versnellen. 
Sprekers: Pieter Metz en Reinier van der Wees 

4. Energiemanagementsysteem het kloppend hart van uw energietransitie - 
Vraag de replay van webinar 4 aan.

Data vormt de kern van elke beslissing die we nemen. Bewust en onbewust.
Inzicht in jouw eigen data is noodzakelijk om goede keuzes te kunnen maken. Alle beschikbare data vormt de bron voor de informatie rondom besparing, inzicht, wet- en regelgeving en jouw eigen routekaart. Managementinformatie op grond waarvan de directie het inzicht heeft om te sturen op de gestelde doelen. Inzicht waarmee:

  • kan worden bijgestuurd indien de ambitie niet gehaald wordt;
  • kan worden aangetoond aan de verschillende stakeholders dat de organisatie op de goede weg ligt (oa. klanten, bevoegd gezag, medewerkers, investeerders)
  • die noodzakelijk is om de Business case van investeringen te onderbouwen;
  • de financiële impact van de energiekosten beheersbaar wordt;
  • op technisch gebied de juiste keuzes te maken bij het verduurzamen van de organisatie.

Sprekers: Pieter Metz en Youri Lucassen 

5. Energiemanagement en de energiemanager -  
Vraag de replay voor webinar 5 aan.

Het opzetten van een structureel integraal energiebeleid en deze op een juiste wijze inbedden in jouw organisatie is één van de pijlers op weg naar een succesvolle energietransitie.
De energiecoördinator is degene die binnen jouw organisatie het overzicht heeft over de relevante aspecten van energie. Degene zit hiermee ook aan het stuur van jouw energietransitie. In dit webinar geven we inzicht in de rol en verantwoordelijkheden van de energiecoördinator en komen diverse praktijkvoorbeelden aanbod. Met tips en tricks die jij als energiecoordinator helpen de energietransitie te versnellen. 
Sprekers: Pieter Metz en Ruud Gelten 

 

Heb je vragen over de webinars?